Uvažujete o zpracování sanitačního řádu? Dětské skupiny nemají povinnost mít zpracovaný sanitační řád, ale hygiena to často doporučuje. I pro vaši kontrolu a plán úklidu je velmi praktické mít sanitační řád zpracovaný.

Činnosti týkající se úklidu může mít dětská skupina zakomponované přímo v provozním řádu nebo v provozním řádu odkazuje na sanitační řád, který je podrobněji rozpracován.

V podpůrném materiálu níže najdete ukázku sanitačního řádu včetně činností úklidu. Sanitační řád je nutné si přizpůsobit podmínkám konkrétní dětské skupiny.

Doporučujeme také: Checklist: Kontrola z hygienické stanice

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.