Pozitivní klima v dětské skupině/jeslích – evaluační dotazník

← Zpět na produkty

Víte, jaké je klima ve vašem zařízení a co by se dalo ještě vylepšit?

Po zakoupení tohoto produktu získáte informace o pozitivním klimatu v dětské skupině, co podporuje pozitivní klima, ale také návod k evaluačnímu dotazníku a samotný dotazník.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.