Materiál ke stažení – piktogramy osoby – pro práci s dětmi, které ještě nemluví a vhodné i pro komunikaci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Doporučujeme vytisknout, zalaminovat a umístit na dostupné místo. Kartu můžete využít také při sepisování individuálního plánu rozvoje dítěte s OMJ.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.