Materiál ke stažení – piktogramy hygiena – pro komunikaci s dětmi, které ještě nemluví a vhodné i pro komunikaci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Děti se seznámí s pojmy k hygieně: mýt ruce, čistit zuby a další. Doporučujeme vytisknout, zalaminovat a umístit na dostupné místo. Kartu můžete využít také při sepisování individuálního plánu rozvoje dítěte (s OMJ).

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.