Materiál ke stažení – arch Můj dnešní den/týden v jesličkách/dětské skupině/školce.

Vytiskněte si aršíky a předávejte rodičům informace o tom, jak se jejich dítě v jesličkách daný den či týden mělo. Aršík můžete vyplnit každý den společně s dítětem, popovídat si při tom a zjistit tak jeho pocity a potřeby.

Kartu můžete založit také do portfolia dítěte.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.