Stáhněte si evaluační dotazník a získejte zpětnou vazbu od rodičů dětí z vaší školky. Díky tomuto dotazníku vám rodiče poskytnou zpětnou vazbu k provozu, chůvám, komunikaci s vedením, skladbě jídelníčku a dalším významným faktorům podílejících se na kvalitní školce.

Dotazník by měl být vyplňován anonymně, rodič se může podepsat, pouze pokud se tak sám rozhodne.
Doporučujeme umístění vhodného boxu (schránky) do prostor např. šatny, kam rodiče vhodí vyplněné dotazníky.

Ke každé otázce rodič zaškrtne míru souhlasu či nesouhlasu s otázkou (rozhodně ano / spíše ano / rozhodně ne / spíše ne). Dále následuje kolonka „poznámky“, která je libovolná. Větší prostor pro vyjádření názorů či podnětů poskytuje druhá strana dotazníku.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.