Praktický materiál s tipy pro nastolení genderově citlivého přístupu v dětské skupině/školce.

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.