Praktický materiál pro rodiče s tipy, jak co nejsnáze zvládnout nástup jejich dítěte do dětské skupiny nebo mateřské školy.

Materiál můžete vyvěsit na nástěnce, věnovat rodičům při první schůzce nebo ho využijí pečující osoby při komunikaci s rodiči. 

Tento podpůrný materiál vám pomůže k naplňování standardů kvality péče.

Je zakázáno materiál dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.