Logopedická prevence v jeslích

Máte děťátko v jesličkovém věku a říkáte si, že na logopedii je ještě čas? Pak věřte, že na prevenci určitě ne! Přibližně od dvou let věku je možné a vhodné podporovat a zlepšovat komunikační dovednosti dětí.

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby.

Podívejte se, jaké akce pro vás připravujeme.

Název logopedie může být zavádějící, protože si pod ním každý představí trénování výslovnosti. Ale logopedie není jen o nácviku artikulace, jak se mnozí domnívají, ale celkový rozvoj komunikace. Spadá sem porozumění mluvené řeči, časová a prostorová orientace, rozvoj pohyblivosti mluvidel, dechová a rytmizační cvičení, jednoduchá grafomotorická cvičení apod.


Cílem logopedických chvilek
je podpora přirozeného rozvoje řeči dětí, rozvoje řečových dovedností dětí, prevence vzniku vad řeči, případně odhalení možné poruchy či nesprávného vývoje řeči. Zatímco nápravu hlásek by měli provádět jen odborníci, logopedické chvilky mohou vést i paní učitelky, chůvy nebo rodiče. Období vývoje řeči začíná již broukáním kojence a závisí také na na dobré kondici a správné hrubé motorice dítěte (tedy přirozeném pohybu –  chůzi, běhu, lezení apod.).

Základní zásady logopedické prevence

 • Nenutit dítě mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj!
 • Nezesměšňovat dítě opakováním jeho chyb­ných výpovědí.
 • Netrestat, nekritizovat a neupozorňovat dítě, že mluví špatně.
 • Neopravovat ho, nevracet se, aby něco vyslovilo, zopakovalo, zodpovědělo správně.
 • Nepřerušovat dítě při mluvení.
 • Nevyčítat dítěti, že málo a špatně mluví.
 • Nenutit dítě mechanicky opakovat předříká­vaná slova bez pochopení jejich obsahu.
 • Nenutit dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud samo nechce.
 • Nevystavovat dítě komunikačním situacím, v nichž by selhalo nebo se cítilo neúspěšné.
 • Nepodceňovat ani nepřeceňovat komuni­kační schopnosti dítěte.
 • Nestresovat dítě nedostatkem času, netrpělivostí.
 • Nezapojovat dítě do činností, které v něm vy­volávají strach a úzkost.
 • Nevyvozovat u dítěte správnou výslov­nost narušené hlásky — to je v kompetenci logopeda.

Jak na to v jesličkách?

Praktikujte s dětmi krátká a zábavná cvičení, během kterých ani nepoznají, že něco trénují, například:

 • AUTO – rozechvějte rty a napodobte zvuk motoru auta
 • POLIBEK – našpulte pusu
 • MRKÁNÍ – zamrkejte očima
 • NÁDECH, VÝDECH – nádech nosem, výdech ústy
 • BALÓNEK – nafoukněte tváře jako balonek
 • FOUKÁNÍ KAPESNÍČKU – položte kapesníček na zem a foukněte tak, aby se zvedl
 • PROTAHOVÁNÍ SLUNÍČKA – maximálně otevřete ústa a říkejte áááááááá
 • MYŠKA PÍSKÁ – rozevřete ústa do šířky a pískejte ííííííííííííííííííííííííííííííí
 • HOUKAJÍCÍ VLÁČEK – ústa do kroužku a říkejte úúúúúúúúúú

Většina cvičení se dá vhodně začlenit do pohybových aktivit nebo jako součást seznamovacího kolečka.

V rámci placené sekce Dětská skupina bez starostí najdete další články a materiály,

které usnadní provoz vašeho zařízení.