Hudební hrátky – jak pracovat s dětmi do 4 let a podpořit u nich lásku k hudbě

Hudba se prolíná s kulturou již od samého pravěku, kdy se vyráběly jednoduché nástroje k hudebnímu doprovodu. To zůstalo – stejně i dnes můžeme zpěv doprovodit leckterými předměty. Mezi tím se ale vyvinuly i různorodé nástroje, od strunných, dechových či bicích, až po jejich současnou podobu. Děti ve školičce tak můžeme doprovázet hrou na klavír či na flétnu, ale prvním nástrojem v našem životě vždy zůstane náš hlas

Tip: Co dělat, když dítě křičí místo toho, aby zpívalo? Nevydrží dlouho sedět? S Orffovými nástroji se ve třídě rozhostí hluk a chaos? Pořádáme webináře s hudební tematikou, podívejte se, jestli právě nějaký máme vypsaný ZDE.

Prvním místem, kde se dítě setkává s pestrou paletou zvuků je právě předškolní vzdělávání. Zde nám nejde předně o výkon, ale o první navození vztahu k hudbě. Proto zde nehodnotíme, zda dítě vnímá rytmus, intonaci, pevnou melodii, ale hodnotíme zejména jeho šťastný prožitek

Hudební nástroje v rukou pedagoga

Umíte hrát na kytaru, ale klavíru se vyhýbáte? Či naopak? Nevěste hlavu. Každý nástroj, který byste chtěli využít, má své pro i proti, a děti ho uvítají s rozzářeným obličejem. 

Klavír je snad nedílnou součástí skoro každé třídy, či školy. Jeho zvuk je velmi výrazný, a proto ho mnoho učitelů volí s příslibem „schovky svého hlasu“ za jeho melodii. Vždy bychom měli dbát na dynamiku přednesu, ať se dětský zpěv nepromění v boj o hlavní slovo. Kytara oproti tomu je velmi funkční nástroj. Můžete se s ní pohybovat po celé třídě s dětmi, ale zato klade větší nárok na zpěvní hlas pedagoga. Zatímco u klavíru je možné hlavní melodii zahrát, zde jde pouze o doprovodnou složku, co by akordem dosažitelnou. Flétna se využívá zejména ve sluchové diferenciaci, kdy děti reagují na pro ně známé melodie a s chutí a bez vaší dopomoci jsou už schopny píseň reprodukovat. Nebojme se tedy po ní sáhnout a dát dětem možnost nespoléhat se na váš hlas. Samozřejmě můžete využít leckteré nástroje, které nebyly zmíněny. Velmi oblíbená jsou vajíčka se zrníčky jakožto shaker, bubínek, tamburína, či obyčejně neobyčejná dřívka

Ať je hudba zábavou

Důležité je si uvědomit, s jakou věkovou skupinou budete pracovat. S malými dětmi pracujeme v krátkých intervalech, neboť často svou jistotu opírají o opakování již známého, ale zato opakujeme několikrát během dne v různých příležitostech. U starších při prvním seznámení zvolíme prokládání již známými písněmi. U obou těchto skupin platí (při prvním seznámení) trojí opakování, kdy prvně zahrajeme a zazpíváme sami a poté 2x zopakujeme s dětským doprovodem. 

Píseň bychom měli prokládat i obrázky pro lepší uchopení odehrávaného děje v písni. U menších dětí není potřeba rozezpívání a zbytečně si tím vypotřebovat jejich už tak krátkou pozornost. Opačně u starších už rozezpívání zapotřebí je. Před hudbou naopak volíme rozcvičku mluvidel a mluvních orgánů (hlasové a dechové ústrojí).

Po hudbě je vhodná relaxace, např. v podobě kolébání panenky, či abstraktní malby písně z poslechu její melodie. 

Při činnostech s dětmi se můžeme potkat také s některými těžkostmi. Nemá dítě náladu? Hraje mimo dobu? Nehraje, co má? Nic se neděje. Stejně jako my nemáme vždy náladu na konkrétní aktivitu, to stejné platí u dítěte.

Zpěv je hojně spojen se sluchem, a proto ho nezapomínejme procvičovat. Můžeme při čekání na svačinu využít rolničku, kterou schováte pod stůl a dítě hledá, odkud zvuk přichází, nebo rozdat několik vajíček plných rýže a jedno s korálky, kdy se bude hledat jedno dítě s rozlišným zvukem.

Využijte naučené schopnosti i mimo hudební chvilky

Naučme děti dynamiku skrze postavení ruky. Když je ruka nahoře, je dynamika silná, zatímco ruka dole značí velmi slabý hlas. Pokud se děti toto naučí vnímat a na pokyn reagovat, můžeme gesta využít i mimo zpěv – při zklidnění jakékoli činnosti. Děti můžete naučit také gesto „psssst“ (prst na ruku) jako ticho na konci písně.

Využijte zpěv jako součást denních rituálů, například před obědem nebo před spaním. Rituály jsou pro děti důležité a opět mohou přispět k jejich zklidnění.

Rozezpívání a rozcvičení mluvidel může být také součástí logopedické chvilky. Zkuste procvičit svaly pomocí foukání na svíčku, zahřívání vzduchu v dlani, napodobení čertíka nebo počítání zubů jazykem. Pomůžete tak zpěvu a zároveň také komunikaci u dětí.

Zajímá vás další vzdělávání? Chcete se dozvědět něco nového? V sekci AKCE najdete záznamy již proběhlých přednášek, ale také další plánované akce.