Domov zvířátek či dům z přírodnin: aktivity pro děti na téma domov

Domov má mnoho podob. Jaký domov mají děti a jaký zvířátka? Jak toto téma přiblížit dětem a jaké aktivity zařadit do programu ve školce, to vám přinášíme v tomto článku, kde najdete inspiraci, jak téma DOMOV ztvárnit a propojit s dalšími činnostmi – pohybovými, smyslovými či literárními. Najdete zde náměty na aktivity pro děti od 1 do 5 let.

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby,
pořádáme vzdělávací akce a webináře.

Pohybová aktivita: Tanec emocí

Příprava aktivity:

Předem vybereme vhodnou hudbu: krátké pasáže různých žánrů. Můžeme kombinovat vážnou hudbu s pop music a další žánry. Různé žánry hudby symbolizují různé emoce a rozpoložení, které v životě prožíváme a které můžeme doma (v bezpečném prostředí) projevovat, aniž bychom za ně byli odsuzovaní.

Pomůcky:

Barevné šátky, stuhy, chrastítka a rytmické hudební nástroje.

Průběh:

Děti se pohybují dle charakteru hudby.

U klidnějších pasáží tančíme pomalu, volíme klidnější pohyby. Můžeme využít látkové šátky a stuhy k mávání, točení apod.

U aktivnějších pasáží zařadíme větší aktivitu (běhání na místě, tleskání rukama, skákání). Můžeme využít chrastítka a rytmické nástroje.

Konkrétní pohyby můžeme s dětmi předvádět, a tak vést ty, které si samy nebudou jisté, co mají dělat. Naopak, dětem, které budou mít potřebu vyjadřovat se pohybem podle svého cítění, dejme prostor.

Děti mohou stát v kruhu. Můžeme je také rozdělit na menší skupinky. Případně si mohou vybrat několik kamarádů, se kterými chtějí tančit.

Konkrétní průběh aktivity volíme podle velikosti a aktuálního naladění celé skupiny.

Výtvarná aktivita: Můj dům

Děti si vytvoří otevírací domeček z kartonu.

Pomůcky:

Karton, čtvrtka bílého papíru, temperové barvy, fixy, pastelky, provázek.

Příprava:

Z kartonu vyřežeme tvar domečku. Pro každé dítě budeme potřebovat dva stejné kartonové domečky.

Průběh:

  1. Děti obkreslí kartonový domeček na bílý papír a vystřihnou ho.
  2. Na domeček z bílého papíru nakreslí samy sebe nebo jakéhokoliv člena jejich domácnosti.
  3. Bílý domeček s obrázkem nalepí na jeden z kartonových domečků
  4. Druhý kartonový domeček děti ozdobí dle vlastní fantazie. Mohou nakreslit okna, podezdívku, apod.
  5. Pomocí děrovačky do obou domečků vyrazíme otvory.
  6. Horní domeček s okénky a podezdívkou položíme na domeček s bílým papírem a oba domečky svážeme provázkem. 

Venkovní aktivita: Dům z přírodnin

Jedná se o kooperativní aktivitu, při které děti společně vytvoří dům ozdobený přírodninami.

Příprava:

Z kartonu vyřežeme rámeček ve tvaru domku. Rámeček podlepíme průhlednou lepící páskou.

Průběh:

Děti dotvoří domeček tak, že sbírají drobné přírodniny a lepí je do připraveného rámečku.

Hrubá motorika: Obejdi dům

Ze silného lana vytvoříme na zemi tvar domu. Děti mají za úkol přejít po tomto laně. Pokud je to možné, necháme děti jít naboso.

Smyslová hra: Domovy zvířátek

S dětmi si povídáme o tom, že i zvířátka mají svá obydlí. Můžeme využít dětské knížky na toto téma a ukázat dětem, kde kdo bydlí. Následně domečky některých zvířátek společně vytvoříme.

Příprava:

Budeme potřebovat barevné papíry, látky, kamínky, klacíky, drobné šišky. Využít můžeme také sypké potraviny: rýži, luštěniny či těstoviny. Dále připravíme hlubší plech či tác s okrajem a figurky zvířat.

Průběh aktivity:

Pomocí připraveného materiálu děti tvoří prostředí typické pro jednotlivé druhy zvířat (les, rybník, louka, farma). Přírodní materiály můžeme s dětmi předem venku nasbírat.

Dětské knihy k tématu:

Ellisová, C.: Domov

Desbordes, A.: Můj domov

Markalousová, K.: Domek plný úkolů

Banfi, C.M., Peraboni, C.: Jak zvířátka bydlí

Dziubaková, E.: Stavitelé z říše zvířat

Článek zpracovala:
Lucie Cmarová
pedagog a maminka dvou dětí

Jsme tu pro zavedené provozovatele, kteří chtějí mít vše pod kontrolou, ale i pro začátečníky, kteří potřebují pomocnou ruku.

Veškeré informace najdete v sekci: Katalog služeb