Distanční vzdělávání ve školce: prakticky

Distanční vzdělávání v MŠ, jehož přesnou formu zákon neuvádí, by mělo probíhat, když chybí většina dětí ve třídě, a to v důsledku krizových a mimořádných opatření (karanténa). Povinné je pouze pro děti v předškolním ročníku. Pro děti v nižších ročnících a v dětských skupinách povinné není, ale rodiče vítají podporu ze strany školky a za tipy na aktivity pro děti jsou rádi. Věřím, že v tomto článku najdete inspiraci, jak na distanční vzdělávání ve školce.

Vzdělávání a komunikace prostřednictvím emailu

V naší školce distanční vzdělávání probíhalo prostřednictvím emailu. Do předmětu e-mailu jsem uváděla, že posílám náměty a inspiraci na činnosti po dobu uzavření MŠ. E-mail jsme rozesílali všem rodičům. Předškolním dětem byla věnovaná jedna část emailu, ale naši inspiraci mohli využít i rodiče s mladšími dětmi.

Ráda bych tento článek pojala velmi prakticky, proto se pokusím o přesný náhled jednoho z e-mailu určený rodičům. Naše dvoutýdenní téma zrovna bylo „Já a školka“.

Distanční aktivity pro školkové děti 

1. Básnička

Email obsahoval v první části básničku, kterou bychom se ve školce v tu dobu učili. Již při nouzovém stavu se mi osvědčilo, že se doma děti báseň naučily a poté nám ji ve školce přednesly, z čehož měly velkou radost, že se básničku zvládly naučit „samy“.

V naší školce, však to víme,
hrajeme si, nezlobíme.
Kreslíme a malujeme,
pěkné hry si zahrajeme.
Spolu se tu máme rádi,
vždyť jsme přeci kamarádi.

2. Hry na doma

Dále jsem zasílala doporučení na hry na doma – například akční prolézačku z provázku, foukanou či pokus s lentilkami. Nebo u nás ve školce oblíbenou pohybovou hru – „Ruce, nohy“, kdy si děti na papíry nakreslí otisky dlaní a chodidel, poté papíry umístí do tří sloupců za sebou a přilepí izolepou. Děti se snaží projít dráhu v co nejrychlejším čase a v každé řadě se dotknout správnou končetinou papíru s obrázkem.

Do emailu jsem také přiložila obrázky z facebookové stránky: STEP – pedagogicko-psychologická poradna, kterou všem pedagogům vřele doporučuji. Zde je příklad aktivit z jejich FB stránek:

  

  

3. Omalovánky

V příloze e-mailu jsem poslala dětem omalovánky k tématu.

4. Tělesná výchova

Pro tělesnou výchovu jsem zvolila pohybová videa volně dostupná na YouTube. Vybrala jsem a rozeslala rodičům taková videa, aby si podle nich mohly zacvičit opravdu všechny děti. Takže i v menším prostoru a s minimem pomůcek.

  • Rozcvička – Pigy a Hanka Kynychová
  • Ve školce jsme zapojeni již druhým rokem do projektu „Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který děti opravdu baví, proto jsem vybrala toto video, kde je jedinou pomůckou papír – Cvičení se Sokolem
  • Na závěr jsem poslala 5 minutové cvičení, ve kterém si s dětmi mohly zacvičit i maminky

Pohádky

Dále jsem do e-mailu připojila odkazy na krátké pohádky z YouTube – opět tematicky zaměřené.

Předškoláci

Poslední odstavec emailu jsme věnovaly práci s předškoláky.

1. Nejprve jsme uvedly dovednosti, které by bylo dobré s dětmi procvičovat:

  • s dětmi jsme od začátku školního roku trénovaly podpis hůlkovým písmem, tak budeme rády, když v tom budete pokračovat, aby to nezapomněly
  • procvičovat pravo-levou orientaci
  • prosíme, abyste umožnili dětem stříhat ze starých novin a časopisů

2. Poté jsme přiložily dva pracovní listy, zaměřené převážně na zrakové vnímání:

Pracovní list na rozvoj zrakové percepce – na pracovním listu dítě hledá obrázek, který je nakreslený nahoře v rohu, doplní krátkou básničku dle rýmu a poté spočítá počet určité hračky – opět dle návodu nahoře v rohu. Obrázek si poté dítě může vybarvit, ale zároveň je možné s ním pracovat i bez tiskárny :).

Bezpečná cesta do školy – dítě vybarví značky, které ukazují bezpečnou cestu, následně si obrázek může vybarvit. Pokud budete mít chuť, můžete si s dětmi promluvit o zásadách bezpečnosti cesty do školky (viz. obrázek) a o znázorněných tvarech.

3. Poslední částí byla kresba kamaráda ze školky:

Kresba kamaráda ze školky – cvičení zaměřeno na úchop tužky + pastelky a procvičení barev

Pro více informací doporučuji stránku Předškolní poradny, kde také najdete Metodiku pro vzdělávání distančním způsobem pro MŠ.

Článek o distančním vzdělávání v MŠ pro vás napsala:
Kristýna Kapounková
Učitelka v MŠ