Profesní kvalifikace chůvy – kdo a proč potřebuje „update“ vzdělání?

V návaznosti na novelu zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se mění také požadavky na kvalifikace chův pečujících v dětských skupinách o děti.

Požadavky se dle novely liší pro dětské skupiny, které vznikly před vstupem novely v platnost (tedy do 30. 9. 2021) a pro ty, které vznikly později, a také pro dětské skupiny, které pečují pouze o děti mladší 3 let a ty, které přijímají i děti starší, s nárokem na místo ve školce.

V dětské skupině mohou i nadále o děti pečovat chůvy s rozličnou kvalifikací, od těch se sociálním zaměřením (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách s maturitou), přes zdravotní kvalifikace (především zdravotní sestra, ale i lékař) až po pedagogické kvalifikace (učitelka v MŠ, vychovatel, nově také asistent pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o ped. pracovnících nebo speciální pedagog). Nejčastější kvalifikací zůstává ale Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a nová Chůva pro děti v dětské skupině.

Vypsali jsme termíny zkoušek z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupin. Vyberte si termín a přihlaste se ZDE.

Tip: Bez ohledu na profesní kvalifikaci pro všechny chůvy v dětské skupině platí, že jednou za dva roky musí absolvovat kurz první pomoci zaměřený na děti. Přihlaste se na ty naše zde.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Osoby, které složením zkoušky získaly profesní kvalifikaci z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), mohou i nadále vykonávat péči o děti v dětských skupinách.

Od 1. 7. 2022 ale mají všechny nově vzniklé dětské skupiny (a od 1. 10. 2024 i ty stávající) povinnost mít mezi pečujícími osobami jednu osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

Vzhledem k tomu, že zdravotních sester pracujících v dětských skupinách je opravdu málo, a proto, aby byla zajištěna zastupitelnost chův při dovolených a různém rozdělení směn, bude si velká většina Chův se „starou profesní kvalifikací“ dodělávat kvalifikaci „novou“.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je dále vhodnou kvalifikací pro ty, kteří chtějí pracovat v mateřské škole (např. na pozici placené z šablon).


Chůva pro děti v dětské skupině

Stejně jako „stará chůva“, je i chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M) profesní kvalifikací, kterou lze dosáhnout buďto účastí na kurzu a zkouškou, nebo také pouze složením zkoušky z profesní kvalifikace.

V čem se tedy obě profesní kvalifikace liší? Chůva pro děti v dětské skupině je více zaměřena na mladší děti, tedy na děti do 3 let a se speciálním důrazem na děti od 6 měsíců do 1 roku. Zároveň ale pokrývá péči o děti do zahájení povinné školní docházky. Oproti starší kvalifikaci se více zaměřuje na zdravotní a vývojová témata.

Osoby, které již disponují profesní kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, si budou muset konkrétně doplnit zkoušku z následujících profesních kompetencí:

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům

a vzhledem k aktualizaci zákona o poskytování péče o dětské skupině také těchto kompetencí:

 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Naopak uznány budou chůvám s PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky tyto kompetence:

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

Pozor – jako první jsme vypsali termíny zkoušek z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Registrujte se hned, nebo nám dejte vědět prostřednictvím předobjednávky, o jaké termíny a kde byste měli zájem. 

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová, Vše pro jesle a školky, s. r. o.