Jak zajistit BOZP v dětských skupinách: Praktické tipy a povinnosti provozovatelů

Provozování dětské skupiny je spojené s mnoha povinnostmi a zodpovědnostmi. Jednou z nich je i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je zkráceně označováno jako BOZP.

Zkratka BOZP znamená souhrn opatření, jimiž zaměstnavatel eliminuje vznik rizik na pracovišti a zajistí bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Opatření v rámci BOZP směřují k odstranění rizik a škodlivých vlivů na život a zdraví člověka.

TIP: Na našem e-shopu si můžete zakoupit obsáhlý článek a praktické materiály, které jsme k tématu připravili, a které vám pomohou se v této oblasti zorientovat a připravit se na případnou kontrolu ↓

Za dodržování BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci bez ohledu na stupeň řízení. To znamená, že i provozovatelé dětských skupin jsou povinni zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí svým zaměstnancům. Dětská skupina je totiž vždy zaměstnavatelem, protože musí pečující osoby zaměstnávat na základě pracovněprávního vztahu.

Provozovatelé dětských skupin musí být seznámeni s legislativou v oblasti BOZP a zajistit, aby byli i jejich zaměstnanci řádně proškoleni. Důležité jsou také pravidelné kontroly a revize, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Zkráceně řečeno, BOZP je nezbytnou součástí práce v dětských skupinách, která má za cíl zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Provozovatelé dětských skupin musí dodržovat legislativu v oblasti BOZP, zajistit školení zaměstnanců a pravidelné kontroly a revize, aby minimalizovali rizika a zajistili bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Články a materiály k BOZP najdete také ke stažení v balíčku Dětská skupina bez starostí.

Zakoupením unikátního balíčku Dětská skupina bez starostí získáte skvělého pomocníka pro váš provoz. Neztrácejte čas hledáním informací a mějte praktické články, důležité informace, novinky a vzory dokumentů na jednom místě.