Dětské skupiny a nová hygienická vyhláška: Půjde to i bez vlastní zahrady a je to v pořádku

Mateřské školky bez plotů a společné záchody – to je téma, které ovládlo veřejnou debatu v uplynulých dnech. Novela hygienické vyhlášky přitom přináší také spoustu vylepšení, která ocení nejen mateřské školy, ale také dětské skupiny.

Stávající hygienické podmínky dětských skupin

Požadavky na provoz dětské skupiny se liší podle velikosti. Ty menší – s kapacitou do 12 dětí – se řídí vlastní vyhláškou (350/2021 Sb.), která má o něco mírnější požadavky. Výhodou je například to, že tyto menší dětské skupiny nemusejí mít vlastní oplocenou zahradu nebo úklidovou komoru s výlevkou na každém patře, což jinak může znamenat zásadní překážku pro to, aby vůbec dětská skupina mohla vzniknout.

Dětské skupiny s kapacitou nad 12 dětí pak automaticky spadají pod vyhlášku 410/2005 Sb. stejně jako mateřské školy. Zřídit takové zařízení pak může znamenat opravdu časově a finančně náročný projekt.

Jaký je navrhovaný stav?

Navrhovaná novela vyhlášky v mnohém odstupuje od konkrétního vymezení (počtu zařízení či metrů čtverečních) a soustředí se na cíl, kterého má být dosaženo, tedy například kvalitu vzduchu.

Příklady plánovaných změn:

Provozovatel si bude nově moci sám zvolit dle charakteru využití prostor různé parametry. Cílem je flexibilita provozovatele, přičemž hranice stanoví právě nová vyhláška. Zda půjde opravdu o zjednodušení i v praktické rovině, poznáme až s finální podobou nového předpisu.

Ke zpřísnění podmínek dojde v oblasti osvětlení prostor – zde se připravuje nová technická norma. Stejně tak zůstanou ve vyhlášce i požadavky na mikroklimatické podmínky, ke kterým přibude sledování kvality vzduchu v prostorách.

Oplocená zahrada nebo hřiště v docházkové vzdálenosti

Po schválení novelizace vyhlášky samozřejmě nedojde k plošnému bourání plotů, jak by se mohlo zdát z některých facebookových diskusí. Většina provozovatelů mateřských škol, ale i dětských skupin bude o prostory se zahradou usilovat už proto, že pro děti (a jejich rodiče) je zahrada přidanou hodnotou a pro chůvy či učitelky velkým zjednodušením.

Některé dětské skupiny ale zkrátka tuto možnost nemají a byla by škoda, kdyby jim tato podmínka bránila v provozu.

Vyhláška se bude vztahovat primárně na nové projekty a nové stavby. Stavby vzniklé před účinností nové vyhlášky by se měly řídit podle pravidel původních pravidel, pravděpodobně bude uzákoněno přechodné období pro přizpůsobení se změnám.

Příklad prostoru DS s kapacitou 12 dětí:

Článek zpracovala: Mgr. Daniela Celerýnová, DiS.