Základní a rozšiřující Montessori kurz (záznamy)

Shape Záznam z webinářů

Jaký je klíčový rozdíl mezi tradičním vzděláváním a Montessori přístupem?   

Které konkrétní prvky Montessori lze efektivně integrovat do běžného předškolního zařízení?

Jakým způsobem může členění prostoru třídy a uspořádání pomůcek podporovat samostatné učení dětí?

Připravili jsme pro vás dva záznamy z webinářů zaměřené na prvky Montessori filozofie, které je možné integrovat i do běžného předškolního zařízení. 

→ Pro koho jsou kurzy určeny: pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
 Osvědčení: certifikát za shlédnutí záznamu webináře vystavujeme na vyžádání na emailové adrese: tereza.slavickova@vseprodetskeskupiny.cz

Základní Montessori kurz: principy, členění prostoru třídy a uspořádání pomůcek 

  • Představení hlavních principů alternativního programu Montessori filosofie.
  • Ukázka konkrétních prvků Montessori, které se dají využít v praxi v předškolních zařízeních běžného typu.
  • Příklady vhodného členění prostoru třídy, které u dítěte povzbuzuje chuť k učení z vlastní vůle.
  • Ukázka i s vysvětlením, do jakých prostorů a výšky ukládat hračky, jakým způsobem toto místo označit či jak často dané pomůcky obměňovat, tak aby u dětí vzbuzovaly chuť po objevování

Videozáznam: délka záznamu je 2:40:40 (čistý čas) ze dne 21. 2. 2023

Rozšiřující Montessori kurz: aktivity pro děti do 3 let

  • Inspirace a vhled pro nové a účelně zaměřené aktivity podporující seberozvoj dítěte.
  • Vhodný výběr hraček pro rozvoj dětské osobnosti, ale i způsob, pomocí kterého dítě přesvědčíte pro danou aktivitu.
  • Ukázka efektivních aktivit, a to nejen na doma, ale i na ven s podnětem k vlastní tvorbě těchto pomůcek.
  • Seznámení se základními pravidly komunikace – kdy dítě slovně vést a kdy mu naopak poskytnout volnost.

Videozáznam: délka záznamu je 2:35:10 (čistý čas) ze dne 28. 2. 2023

→ Je možné si zakoupit celý balíček za zvýhodněnou cenu.

Lektorka

Mgr. Bc. Ivana Procházková

Lektorka je vystudovaná speciální pedagožka se zaměřením na etopedii (tedy kriminalitu mládeže a delikventní chování), psychopedii (mentální retardace) a specifické poruchy učení (všechny známé dysporuchy, poruchy pozornosti, hyperaktivita aj.).

“Právě v útlém věku se formuje osobnost, dobré i méně oblíbené vlastnosti, emoční rovnice, podle kterých se v životě dál chováme, naše schopnost s emocemi pracovat, schopnost soustředit se, věnovat něčemu pozornost, užívat si radost z okolního, ale i svého vnitřního světa. Velmi si uvědomuji, jak je nezbytné s dětmi do 3 let kvalitně pracovat, věnovat se jim, nechat plně rozvinout jejich vlastní potenciál a snažím se na tomto poli pomáhat nejen profesní veřejnosti, ale také rodičům samotným.“

Zaujalo vás téma kurzu?
Přihlaste se níže na praktický záznam z webináře a nechte se inspirovat.

Způsob spuštění záznamu z webináře 

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.