Veřejná podpora (de minimis) a provoz dětské skupiny

Shape Záznam z webináře

Státní příspěvek na provoz dětské skupiny poskytovaný na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie zakládá veřejnou podporu. Pro jeho čerpání je potřeba dodržet limity režimu de minimis.

Setkali jste se již s touto informací, ale nevíte, co si s ní počít? Nebo naopak víte, že veřejná podpora de minimis pro Vás představuje problém a chcete zjistit, jestli jsou nějaké možnosti jeho řešení? Pak je tento předtočený videozáznam vhodný právě pro vás.

→ Pro koho je kurz určen: pro všechny provozovatele dětských skupin, kteří čerpají státní příspěvek na provoz dětské skupiny

Obsah 

 • Co je to vlastně veřejná podpora?
 • Veřejná podpora v režimu de minimis
  • Jak ji spočítám?
  • Kde ji najdu?
 • De minimis příspěvek na provoz dětské skupiny
  • Na které děti a proč se váže?
 • Možná řešení pro dětské skupiny
  • Jaký je udržitelný počet starších dětí?
  • Jak se v případě neziskových organizací posuzuje definice „jednoho podniku“?

Video má celkem 30 minut.

Lektorka: Ing. Štěpánka Mašlárová 

Ing. Štěpánka Mašlárová je dotační specialistka a metodička Vše pro jesle a školky a místopředsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin.

Způsob spuštění záznamu z webináře

Po uhrazení poplatku Vám na e-mail přijde odkaz na přehrání 30minutového videozáznamu – ten je možné si pustit celkem 3x.

Aktualizace

MPSV na období od 1.1.2023 do 31. 12. 2026 vydalo všem poskytovatelům Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu v podobě služby péče o dítě starší věkové kategorie v dětské skupině. Na základě tohoto Pověření bude příspěvek na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie vyplácen v režimu de minimis pro služby obecného hospodářského zájmu a bude se na něj vztahovat limit celkového objemu poskytnuté finanční podpory ve výši 500 000 Eur za tři po sobě jdoucí účetní období místo předchozích 200 000 Eur za tři po sobě jdoucí účetní období. Poskytovatelé jsou výkonem služby pověření automaticky, není z jejich strany třeba vyvíjet žádnou aktivitu. 

Webinář se konal v roce 2022 a pracuje tedy s limitem 200 000 Eur, ostatní informace zůstávají platné.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.