Pracovní právo pro provozovatele dětských skupin

Shape Záznam webináře (6hodin)

Chcete předejít pokutám od inspektorátu práce a finančnímu krácení dotace z ESF?

Nabízíme vám videozáznam webináře „Pracovní právo pro provozovatele dětských skupin“, který vás provede tématem, které se přímo dotýká vašeho provozu. Získáte konkrétní znalosti, které navazují na denní praxi. Po zhlédnutí záznamu vás nepřekvapí žádná případná kontrola této oblasti.

Vzhledem k tomu, že kontrolním orgánem dětských skupin je Státní úřad inspekce práce, jsou pracovněprávní poměry v dětských skupinách často předmětem kontrol. Pochybení, která v této oblasti provozovatel učiní, mohou vést nejen k finančním pokutám, ale mohou také mít negativní dopad na způsobilost nákladů v rámci dotačních projektů.

Obsah webináře

Pracovní právo představuje základní rámec, v němž se pohybují všichni zaměstnavatelé a zaměstnanci při své každodenní práci, včetně provozovatelů dětských skupin a zaměstnanců pracujících v dětských skupinách. Klade na jednu stranu řadu omezení za účelem ochrany zaměstnance, na druhou stranu však svěřuje zaměstnavateli řadu práv, jimiž může práci zaměstnance efektivně organizovat a řídit.

Zaměřili jsme se na následující oblasti:

 1. Vznik a skončení pracovního poměru
  • Pracovní smlouva, podstatné náležitosti, místo výkonu práce
  • Zkušební doba
  • Pracovní poměr na dobu určitou
  • Kombinace pracovní smlouvy a DPP, DPČ u jednoho zaměstnavatele
  • Způsoby rozvázání a skončení pracovního poměru
  • Odstupné
 2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti
 3. Pracovní doba a doba odpočinku
  • Pracovní doba a doba odpočinku – pojmy
  • Směna a směnné pracovní režimy
  • Délka a rozvržení pracovní doby
  • Stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
  • Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba
  • Práce přesčas a pracovní pohotovost
  • Evidence pracovní doby
  • Kratší pracovní doba
  • Doby odpočinku
 4. Odměňování zaměstnanců
  • Mzda, plat a odměna z dohody
  • Rovné odměňování a zákaz diskriminace
  • Minimální a zaručená mzda včetně zařazení chův do skupin prací
  • Sjednaná, stanovená a určená mzda
  • Zákonné příplatky
  • Variabilní složky mzdy a jejich přiznávání
 5. Dovolená
  • Druhy dovolené
  • Výměra dovolené
  • Čerpání dovolené
  • Náhrada mzdy za dovolenou
 6. BONUSOVÁ KAPITOLA: COVID aktuality
  • Překážky v práci z důvodu COVIDU a opatření proti jeho šíření
  • Možné pracovněprávní reakce na uzavření dětské skupiny
  • Testování a pracovněprávní důsledky jeho odmítání
  • Očkování a pracovněprávní důsledky jeho odmítání

Lektor Mgr. Michal Vrajík

Je samostatným advokátem působícím v Praze. Ve své praxi se zaměřuje převážně na oblast pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti.

Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory a členem představenstva spolku advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

Jako spoluautor se podílel na publikaci komentáře k zákoníku práce autorského kolektivu vedeného Mgr. Klárou Valentovou (C. H. Beck, 2018, aktualizace 2020), na publikaci učebnice Pracovní právo autorského kolektivu vedeného prof. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D. (Aleš Čeněk, 2020) či na publikaci Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech (ANAG, 2019). Pravidelně publikuje v periodicích pro odbornou i laickou veřejnost (např. Mzdová účetní, Praktická personalistika) a přednáší.

Záznam z webináře

Webináře proběhly v květnu 2021, nyní je možné získat celkem 6hodinový videozáznam. Po jeho objednání a úhradě dostanete na email odkaz k přehrání záznamu. Záznam je možné spustit celkem 3x.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.