Adaptace dítěte v jesličkách: co potřebujete vědět jako rodič a jako provozovatel?

A je to tady! Nastal čas, kdy se musíte vrátit do zaměstnání a vaši ratolest nepřijali do mateřské školy, ať už je důvod jakýkoliv. Nebo se potřebujete vrátit do zaměstnání, i když dítěti ještě nejsou tři roky? Potřebujete si jednoduše den nebo dva v týdnu oddechnout?

Dětské skupiny jsou pro vás dobrou volbou – většina z nich umožňuje zkrácenou docházku dítěte. Může se jednat o pár hodin denně, nebo můžete skupinku využívat jen některé dny v týdnu. Některé z dětských skupin mají již nyní zpracovaný adaptační plán. Pro všechny bude pravděpodobně povinný po schválení připravované novely zákona o dětské skupině, tedy v druhé polovině roku 2021.

Co potřebujete vědět jako rodič?

Provozovatelé i paní učitelky počítají s postupnou adaptací dětí. Nebojte se tedy zeptat na to, zda má dětská skupina zpracovaný adaptační plán, případně jak vše funguje v praxi.

Průběh prvních dní a zvykání na docházku do dětské skupiny nebo jesliček je u každého dítěte individuální. V každém zařízení může adaptace probíhat trochu jinak. Cílem rodičů, provozovatelů a pečujících osob je co nejvíce dítěti usnadnit začátek nové životní etapy. Pro děti je nástup do dětské skupiny velkým přelomem. Často je poprvé odloučeno od rodičů a musí si zvyknout na to, že není středem pozornosti.

Každé dítě je jedinečná osobnost, každý rodič má jiné požadavky, i každá pečující osoba může mít k adaptaci odlišný přístup. Obecně platí, že adaptační fáze trvá cca mezi 4 týdny až 3 měsíci.

Podstatná část dětí první dny a někdy i týdny v jesličkách propláče, v prvních dnech se děti drží v ústraní a spíše zpovzdálí sledují dění. Teprve po seznámení s prostředím se dítě začíná prosazovat a zapojovat do kolektivu.

Adaptaci může napomoci, když rodič může být v jesličkách první dny s dítětem a spolu s ,,tetou“ se společně seznámí s jejich chodem. Dítě tak získá v dětské skupině pocit bezpečí. Pocitu bezpečí napomáhá také předvídatelnost. Je dobré, pokud je jasně dáno, co se kdy během dne dělá, aktivity se pravidelně opakují a zvláště ze začátku rodiče dítě vyzvedávají vždy v podobný čas.

Ačkoli není vhodné, aby hned na začátku začalo dítě chodit do jeslí či školky každý den, ze zkušenosti víme, že docházka jeden den v týdnu naopak nemá význam a dítě si v tomto režimu na docházku do jesliček nezvykne. Proto ji ani mnoho dětských skupin neumožňuje.

Pokud dáváte do jeslí dítě mladší 2 let, dávejte si také pozor na dodržování zákonného limitu – docházka nesmí překročit hranici 96 hodin měsíčně, jinak přijdete o rodičovský příspěvek.

Co potřebujete vědět jako provozovatel?

Každé dítě je jedinečné a na začátku docházky je dobré získat od rodičů co nejvíce informací o jeho návycích a schopnostech. Naopak rodiče velmi ocení, pokud se dozvědí co nejvíce informací od vás. Je pro ně důležité, jak si jejich dítě vedlo, zda bylo veselé, či plakalo, jakým aktivitám se věnovalo, ale také zda jedlo a kolik toho vypilo.

Rodiče často nevědí, co mohou od prvních dní v jeslích očekávat. Proto je dobré mít připravený návrh adaptačního plánu, který se může ve spolupráci s nimi upravovat. Dále je dobré používat vstupní dotazník, do kterého si můžete vypsat informace o dítěti. Kromě základních věcí jako jsou například alergie nebo požadavky na stravování Vás může zajímat také oblíbená hračka nebo oslovení dítěte.

Mohlo by vás zajímat: Jak budete s dětmi pracovat, je na vás, ale my máme tým odborníků, kteří vám dají tipy dobré praxe.

Navázání vztahu s rodičem a vytvoření důvěry je v průběhu adaptačního procesu téměř stejně důležité jako dobrá adaptace dítěte. Nejen, že rodič je vaším klientem a chcete, aby byl s vaší službou spokojený, ale především – prožívání rodičů a jeho případné obavy se projeví i na chování dítěte. Pokud je rodič nespokojený a docházku dítěte do dětské skupiny vnímá negativně, dítě to pozná a projeví se to také na jeho chování.

Pokud čerpáte na dětskou skupinu dotace, je z finančního hlediska důležité si hlídat obsazenost a nevyužívané dny pokrýt jiným dítětem. Přihlášených dětí můžete mít neomezeně, je pouze důležité v každý okamžik nepřekročit maximální kapacitu skupiny.

Článek pro vás napsala:
Šárka Kraftová
Vše pro jesle a školky