Výzva 141 a 142 OPZ: Získejte příspěvek z EU na zřízení dětské skupiny

Provozujete dětskou skupinu, ale na Vaše služby se rodiče zapisují do dlouhého pořadníku? Nebo naopak chcete založit vlastní dětskou skupinu, ale dosud jste k tomu neměli příležitost a chybí vám ten pravý impulz? Nyní je ta správná doba se pustit do realizace tohoto záměru.

V pátek 29. 4. byly totiž vyhlášeny dvě mimořádné výzvy OP Zaměstnanost č. 141 a 142 určené na budování nových dětských skupin.

  • Výzvy jsou určené na vybudování nových dětských skupin pro veřejnost.
  • Žádat mohou obce, příspěvkové organizace nebo neziskové organizace.
  • Povinnou přílohou žádosti je potvrzení obce o tom, že dětská skupina je v obci potřeba (Příloha č. 3 Prohlášení obce). Tuto přílohu je potřeba přiložit k žádosti a bez ní bude žádost zamítnuta.
  • Navzdory očekáváním není v těchto projektech povinné do dětských skupin přijímat ukrajinské děti.
  • Více informacích na stránkách esfcr.cz: Vyhlášení výzev na vytvoření kapacit dětských skupin

Kolik mohu získat peněz?

Rozpočet projektu je možné zjistit pomocí tzv. Kalkulačky. Například na projekt dětské skupiny s kapacitou 12 dětí rozpočet vypadá následovně:

V rámci projektu je nutné vybudovat DS do 4 měsíců od začátku projektu a následně ji rok provozovat.

Pozor! Rozpočet žádosti může být maximálně do výše 5násobku obratu žadatele – pokud má žadatel malý obrat nebo se dokonce jedná o nově vzniklý subjekt, může žádat o maximálně 2 miliony Kč.

Jaký je časový harmonogram projektu?

Dětskou skupinu je nutné vybudovat do 31.8.2022 a zapsat do evidence dětských skupin nejpozději do 30.9.2022. Následně je nutné DS po dobu jednoho roku provozovat v souladu s požadavky EU projektu (ty zahrnují např. čipování dětí). Následně je možné požádat o státní příspěvek na další provoz, nebo je možné provoz DS také ukončit. Udržitelnost projektu není dána.

Dětské skupiny mohou aktuálně žádat státní příspěvek na provoz ze státního rozpočtu – proč bych tedy měl žádat o evropské peníze?

Ze státního rozpočtu není možné získat příspěvek na vybudování dětské skupiny (např. stavební úpravy, zařízení a vybavení DS) – právě proto může být tato výzva vhodná pro ty, kteří chtějí získat finance např. za přebudování sociálního zařízení nebo nakoupení nábytku a hraček.

Další výhodou výzvy je fakt, že narozdíl od státního financování nerozlišuje mezi věkovými kategoriemi přijímaných dětí. Pro dětské skupiny, které poskytují péči převážně dětem starším 3 let, je evropské financování výhodnější. Zatímco v režimu státního příspěvku získáte na 1 dítě ve starší věkové kategorii „pouze“ cca 6 000 Kč měsíčně, z evropského projektu je to minimálně 9 125 Kč.

Jaká je šance na schválení projektu?

Šance na schválení projektu jsou dosud velmi vysoké – na stránkách výzev je možné sledovat postupné čerpání alokace. Týden po vyhlášení výzvy bylo podáno pouze minimum projektů. Zásadní pro úspěch projektové žádosti je to, jak rychle zvládnete získat potvrzení od vaší obce. Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné do 40 dnů od podání žádosti doložit nájemní smlouvu k prostorám, kde má být DS vybudována, a do 31.8.2022 získat závazné stanovisko krajské hygienické stanice k daným prostorám. Ty již musí být tou dobou zcela připraveny na provoz.

V případě zájmu o zpracování projektové žádosti nás kontaktujte.

Štěpánka Mašlárová
stepanka.maslarova@gmail.com