Svatý Václav: Aktivity pro práci s dětmi a pracovní list

Blíží se svátek našeho národního patrona, svatého Václava.

Tento český státní svátek, který připadá na 28. září, je ideální příležitostí, jak děti seznámit s jedním z nejvýznamnějších panovníků naší země.

Chtěli byste dětem tohoto panovníka představit blíže? Zajímá vás, jak se učit o naší historii hravou formou? Hledáte tematický pracovní list? Pojďte se inspirovat. 

Rozcvička: Rytířský turnaj

Svatý Václav uměl skvěle jezdit na koni. Z kartonu vystřihneme hlavu koně, namalujeme detaily, okraj hlavy proděravíme a navážeme na něj stužky jako hřívu. Hlavu připevníme na delší větev, slabou kulatinku nebo kartonovou trubku (například od koberce). Děti rozdělíme na družstva a do každého družstva vyrobíme jednoho koně. Děti se střídají v „ježdění na koni“ a zdolávají připravenou trasu. Které družstvo rytířů bude rychlejší?

Rozvoj jemné motoriky: víno a obilí

Svatý Václav podle legend pěstoval víno a obilí. Obě tyto plodiny se dají využít k aktivitám pro rozvoj jemné motoriky.

Víno

Vytiskneme šablonu s hroznem vína a zalaminujeme ji. Děti šablonu vyplňují pomocí plastelíny (tvoří kuličky hroznového vína). Stáhněte si šablonu pro práci s plastelínou.

Obilí

Do větší mísy nasypeme zrnka obilí a schováme do něj malé kartonové výřezy ve tvaru atributů svatého Václava (meč, erb, štít, kopí, kůň, apod.). Děti dostanou vytištěný obrázkový seznam jednotlivých předmětů a mají je za úkol z mísy obilí vytáhnout.

Sociální dovednosti: Česká země

Děti seznámíme se státními symboly. Můžeme jim ukázat kartičky a jednoduše vysvětlit symboliku barev a znaků. Vyrobíme si českou vlajku z papíru. Pustíme si státní hymnu. K představení hymny můžeme využít hymnu ve formě obrázkového čtení.

Spontánní hra: královská hostina

Děti si hrají na královskou hostinu. Používat při tom mohou nádobí a potraviny z dětské kuchyňky. Druhou variantou je hra venku s využitím přírodnin.

Rozvoj kognitivních funkcí: počítání atributů

Pracovní list jsme tentokrát zaměřili na počítání a rozvoj zrakové percepce. Děti mají za úkol spočítat jednotlivé atributy sv. Václava. Stáhněte si pracovní list.

Tvoření: svatováclavská koruna

Mezi české korunovační klenoty patří svatováclavská koruna. Tuto korunu nechal zhotovit Karel IV. a je zasvěcena sv. Václavovi, od něhož si čeští králové korunu půjčují. Vyrobte si s dětmi svatováclavskou korunu z papíru. Děti si mohou korunu nazdobit podle fotografie svatováclavské koruny. Jednotlivé drahokamy mohou vyrobit z barevných papírů.

Přejeme příjemnou zábavu s dětmi při tvoření a hravém učení.

Článek zpracovala:
Lucie Cmarová, pedagog a maminka dvou dětí