Startup dokumentace

Plánujete otevření dětské skupiny a nechcete trávit čas nad zpracováním jednotlivých dokumentů potřebných k zahájení provozu? My jsme tyto základní dokumenty potřebné k rozjezdu Vaší vysněné dětské skupiny zpracovali za Vás.

V praxi narážíme často na zájemce o založení dětské skupiny, kteří se ze všeho nejvíc bojí administrativy spojené s jejím provozem. Víme, že dokumentů k provozu není málo a týkají se více oblastí, ve kterých se budoucí provozovatel může snadno ztratit. Využijte toho, že my jsme už tuto cestu před vámi prošlapali. Nabízíme vám Balíček startup dokumentace, který vám usnadní první kroky v novém prostředí.
Provozovatelům, kteří si již svůj sen splnili a dětská skupina jim už funguje, může Balíček startup dokumentace sloužit jako zdroj inspirace nebo ujištění.
Dokumentace je připravena tak, aby byla využitelná pro každou dětskou skupinu i s odlišným přístupem a každý si ji mohl snadno upravit pro své vlastní potřeby, záměry a prostředí.

 

Co přesně dokumentace obsahuje?

Dokumentace je pro lepší přehlednost rozdělena do tří balíčků včetně checklistu dokumentace k založení dětské skupiny.

1) Balíček personální dokumenty

 • Pracovní náplň pečující osoby, vedoucí PO
 • Checklist složky zaměstnance (PO)
 • Plán profesního rozvoje PO
 • Checklist povinností v oblasti BOZP a PO
 • Evidenční list zaměstnance
 • Rozpis směn
 • Rozpis dovolených
 • Mzdový výměr

2) Balíček provozní dokumenty

 • Co je potřeba doložit do evidence DS
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
 • Doklad vazby na trh práce – zaměstnanecký poměr, OSVČ, studium
 • HACCP – sledování teploty jídla
 • Sanitační řád
 • Provozní řád/vnitřní pravidla
 • Plán výchovy a péče včetně checklistu
 • Evidenční list dítěte
 • Checklist portfolio dítěte
 • Osobní a zdravotní informace o dítěti
 • Vzor smlouvy o poskytování služby péče o dítě
 • Ceník školkovného
 • BOZP a PO checklist potřebných kontrol, revizí a školení
 • Checklist pro standard: Oblast personálního zabezpečení
 • Checklist pro standard: Oblast provozního zabezpečení
 • Checklist pro standard: Oblast péče o dítě

3) Balíček práce s dětmi

 • Sledování a hodnocení rozvoje dítěte
 • Plán adaptace dle Berlínského modelu včetně checklistu
 • Nástěnka v dětské skupině
 • Co mi chybí v šatně
 • 10 rad jak usnadnit dítěti nástup do DS
 • Lékárnička v dětské skupině
 • Desatero práce s nadanými dětmi
 • Desatero práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem
 • Jak se dnes obléknout
 • Co sbalit dítěti do DS

Pro koho je dokumentace vhodná?

Balíček dokumentace je užitečný pomocník jak při zakládání nové dětské skupiny, tedy pro začínající provozovatele, tak i pro provozovatele, kteří již mají dětskou skupinu otevřenou a nejsou si jisti, jestli mají v pořádku veškerou dokumentaci.

Jaká je cena dokumentace?

Cena za kompletní dokumentaci činí 15 000 Kč.

Po objednání a uhrazení startup dokumentace obdržíte e-mailem veškeré dokumenty pokrývající vše od personální agendy až po práci s dětmi.Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.