Požárně bezpečnostní řešení pro dětské skupiny

Zajistíme individuální konzultaci nebo zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení pro vaši dětskou skupinu.

Máte zájem o konzultaci nebo zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení pro vaší dětskou skupinu?

Využijte možnost individuální konzultace nebo nechte rovnou vypracovat dokumentaci naší autorizovanou osobou.

Zašleme vám vstupní informace týkající se dokumentů nutných pro vypracování požárně bezpečnostní řešení a zprostředkujeme konzultaci s autorizovaným inženýrem, který:

 • je součástí týmu Vše pro dětské skupiny,
 • se specializuje na požárně bezpečnostní řešení dětských skupin,
 • má aktuální informace a know how,
 • dokáže poradit na míru vaší dětské skupině,
 • zohlední aktuální podmínky dle zákona,
 • a má porovnání s dalšími provozovateli.

Na základě dodaných dokumentů vám námi doporučený specialista pomůže se stanovením předběžných požadavků na PBŘ pro vaši dětskou skupinu.

→ Podmínkou pro registraci do Evidence dětských skupin je od 1. 10. 2021 také zajištění požadavků požární ochrany na prostory, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.

→ Vhodnost prostor z hlediska požární bezpečnosti staveb bude nutné do Evidence DS doložit ve formě potvrzení zpracovaného osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu, tedy stavebném inženýrem, který disponuje autorizací a „kulatým razítkem“ v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Konzultace požárně bezpečnostního řešení

 • Předběžné stanovení požadavků požární bezpečnosti i s ohledem na možné investice (instalace protipožárních podhledů, instalace požárních dveří, požadavky na únikové cesty apod.) autorizovanou osobou v oblasti PBŘ specializující se na dětské skupiny
 • Identifikace možných problémů
 • Doporučení dalšího postupu

Jak konzultace probíhá?

Propojíme vás s autorizovaným inženýrem PBŘ, který si nastuduje dodanou dokumentaci a provede posouzení objektu a řešené provozovny. Soupis vstupních požadavků, které je nutné ke konzultaci doložit, je ke stažení zde: Zpracování požárně bezpečnostního řešení – vstupní požadavky. Komunikace s dodavatelem probíhá emailem a telefonicky. Konzultace je možná i v případě, nemáte-li k dispozici požadovanou dokumentaci k objektu. Dodavatel vás již navede, jak dále postupovat.

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro ty, kteří chtějí před závazným stanoviskem získat nejprve doporučení od autorizované osoby k požárně bezpečnostní situaci v prostoru pro jejich dětskou skupinu. Zároveň ji doporučujeme i v případě posouzení již vypracovaného požárně bezpečnostního stanoviska.

Jaká je cena za službu?

Cena za individuální konzultaci činí 3 500 Kč + DPH. V případě, že si u nás následně objednáte službu Zpracování požárně bezpečnostního řešení, odečteme vám cenu za konzultaci z celkových nákladů za tuto službu. Cena za službu Zpracování požárně bezpečnostního řešení bude stanovena individuálně.

Zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení

 • Posouzení prostor z hlediska požární bezpečnosti staveb
 • Návrh případných změn pro splnění podmínek
 • Zpracování posudku s kulatým razítkem pro doložení do Evidence dětských skupin

Jak služba probíhá?

Propojíme vás s autorizovaným inženýrem PBŘ, který si nastuduje dodanou dokumentaci a provede posouzení objektu a řešené provozovny. Soupis vstupních požadavků, které je nutné ke konzultaci doložit, je ke stažení zde: Zpracování požárně bezpečnostního řešení – vstupní požadavky. Komunikace s dodavatelem probíhá emailem a telefonicky. Konzultace je možná i v případě, nemáte-li k dispozici požadovanou dokumentaci k objektu. Dodavatel vás již navede, jak dále postupovat.

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná všechny, kdo chtějí založit dětskou skupinu – zajištění požární dokumentace je povinnou součástí balíčku, který je nutné předložit pro zapsaní dětské skupiny do Evidence.

Jaká je cena za službu?

Cena za dokumentaci se stanovuje individuálně podle náročnosti jejího zpracování.

V případě zájmu o službu vyplňte níže uvedený formulář, připravte si potřebnou dokumentaci a my vás propojíme s dodavatelem, se kterým si další postup dohodnete již sami napřímo.

Mám zájem o tuto službu

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.