Správa spolku a zpracování související dokumentace

Spolky jsou jednou z nejjednodušších právních forem, která provoz dětské skupiny umožňuje, proto mnoho provozovatelů zvolilo právě spolek jako svou právní formu.

Založením spolku ale povinnosti nekončí – pomůžeme vám mít vše v pořádku. V případě zájmu ohlídáme vaše další povinnosti (tato služba je součástí balíčku Dětská skupina bez starostí) a zpracujeme nutná podání na rejstříkový soud.

Co přesně služba obsahuje? 

  1. Povinností spolku je uvádět ve spolkovém rejstříku vždy aktuální informace – pomůžeme vám schválit a doložit změny, které ve spolku nastaly (změna sídla, statutárního zástupce, přejmenování spolku).
  2. I pokud žádné změny nenastaly, je potřeba dokládat do rejstříku zápisy z jednání orgánů – pomůžeme vám se svoláním schůze a doložením potřebných náležitostí.
  3. Někdy je vhodné upravit stanovy spolku, ať už kvůli rozšiřování činnosti spolku nebo kvůli změnám v zapojených osobách a postavení jednotlivých orgánů – pomůžeme vám navrhnout nové stanovy, svolat schůzi a doložit potřebné náležitosti do spolkového rejstříku.
  4. I v případě, že členové nemají zájem na změně statutárního orgánu, je potřeba nová volba v případě uplynutí funkčního období – pomůžeme vám se svoláním schůze, samotnou volbou a doložením do spolkového rejstříku.

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro ty, kteří chtějí mít všechny náležitosti spolku v pořádku.

Jaká je cena služby?

Cena za obstarání většiny výše uvedených úkonů je od 3 500 Kč + DPH, pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte na info@vseprodetskeskupiny.cz.

V této ceně je zahrnuto svolání členské schůze (program schůze, dopis pro členy), vytvoření zápisu ze schůze na základě proběhlého jednání, zpracování inteligentního formuláře pro nahlášení změny ve spolkovém rejstříku a zpracování nutných příloh. V případě složitějších úkonů (hlavně v případě, že nebyly výše uvedené povinnosti v dlouhodobějším časovém úseku ze strany spolku plněny) bude cena vyšší.

K ceně je nutné připočítat cenu za ověření podpisu na návrhu na zápis (50 Kč) a poštovné pro zaslání návrhu na příslušný rejstříkový soud.