Projektová dokumentace

Máte vybrané vhodné prostory pro vybudování jeslí či školky a chcete je co nejdříve začít využívat? Pak je čas začít řešit projektovou dokumentaci a potřebná povolení. Vše včetně konzultací na úřadech může zajistit náš projektant.

Náročnost rekonstrukce se bude lišit v návaznosti na stávající stav prostor a také podle toho, jak jsou aktuálně prostory kolaudovány. Situace bude jednodušší, pokud jsou prostory kolaudovány jako pobytové místnosti nebo dokonce jako mateřská škola či dětský klub. Složitější bude celý proces v případě nebytových místností a dětských skupin/jeslí s kapacitou vyšší než 12 dětí.

V každém případě bude potřeba zajistit závazné stanovisko krajské hygienické stanice. Po vstupu novely zákona 247/2014 Sb. bude pro založení jeslí potřeba také doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný autorizovanou osobou.

V rámci této služby vás dokážeme provést všemi potřebnými kroky.

Co přesně služba obsahuje? 

V návaznosti na stav prostor, existující dokumentaci a vaše preference pro vás dokážeme zajistit následující kroky:

  1. Příprava vstupních podkladů pro projekci – je možné využít existující archivní dokumentace stavebního úřadu nebo provést zaměření na místě
  2. Návrh dispozičního řešení (studie) dle zákona 247/2014 Sb. a návazných vyhlášek
  3. Konzultace studie s relevantními orgtány státní správy (odbor výstavby, odbor územního plánování, krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor)
  4. Zpracování dokumentace pro ohlášení stavebního záměru/pro stavební povolení
  5. Vyřízení potřebných dokumentů pro stavební povolení

V případě vašeho zájmu dokážeme dále navrhnout design interiéru, zpracovat studii umístění nábytku a udělat vizualizaci vybavených prostor.

 

Pro koho je služba vhodná?

Kompletní balíček je vhodný pro ty, kteří chtějí sami řešit co nejméně věcí a chtějí mít vše zajištěno od profesionála, který již pomohl zajistit vše potřebné pro desítku nyní již fungujících dětských skupin. Ostatní si mohou z balíčku vybrat pouze ty služby, které odpovídají jejich potřebám.

Jaká je cena služby?

Cena se liší podle toho, které výše uvedené kroky budou pro váš provoz relevantní a rovněž dle členitosti a velikosti prostor. Níže jsou uvedeny orientační ceny pro dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí o rozloze 60 m2.

  • Zaměření prostor pro projekci – cca 5 500 Kč + DPH.
  • Návrh dispozičního řešení – projekce – cca 7 500 Kč + DPH.
  • Konzultace projektu na úřadech – 750 Kč/hodinu, minimálně 1500 Kč + DPH.

Cena bude kalkulována na základě přesného zadání klienta a vždy odsouhlasena předem.

K ceně je potřeba připočítat dopravu 10 Kč/km, pokud jsou prostory mimo Prahu.

Mám zájem o tuto službu

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.