Požární bezpečnost staveb: zpracování požárně-bezpečnostního řešení

Provoz dětské skupiny musí probíhat ve vhodných prostorech – je nutné, aby splňovaly podmínky stavebního úřadu, hygienické stanice a také podmínky požární bezpečnosti.

Podmínkou pro registraci do evidence dětských skupin je od 1. 10. 2021 také zajištění požadavků požární ochrany na prostory, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.

Dětské skupiny budou muset splňovat podmínky Zákona č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně), Vyhlášky č. 246/2001 Sb., (o požární prevenci) a Vyhlášky č. 23/2008 Sb. (o technických podmínkách požární ochrany staveb).

Vhodnost prostor z hlediska požární bezpečnosti staveb bude nutné do evidence doložit ve formě potvrzení zpracovaného osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu, tedy stavebním inženýrem, který disponuje autorizací a „kulatým razítkem“ v oblasti požární bezpečnosti staveb. Do evidence tedy musíte doložit nikoli dokumenty od odborně způsobilé osoby BOZP, ani od hasičů, ale POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracované autorizovaným inženýrem. Právě zpracování PBŘ stavby Vám nabízíme.

Co přesně služba obsahuje?

  • posouzení prostor z hlediska požární bezpečnosti staveb
  • návrh případných změn pro splnění podmínek
  • zpracování posudku s kulatým razítkem pro doložení do evidence dětských skupin

Pro koho je služba vhodná?

Zajištění dokumentu je nutností pro všechny, kteří chtějí založit dětskou skupinu po 1. 10. 2021. Pro stávající dětské skupiny bude povinnost platit od 1. 10. 2023. V případě budování nové dětské skupiny doporučujeme provést posouzení a zpracování PBŘ před začátkem rekonstrukce.

Jaká je cena služby?

Cena bude určena individuálně. Napište nám na info@vseprodetskeskupiny.cz a zašlete i nákres – technický popis objektu se zaměřením na stávající konstrukce.

Mám zájem o tuto službu

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.