Poradenství k výzvě z NPO na splnění podmínek nové požárnické vyhlášky

Máte vysoké náklady spojené s úpravou prostor, abyste splnili podmínky nové požárnické vyhlášky? Uvažujete zároveň o rozšíření kapacity vaší dětské skupiny? Rádi byste využili dotační výzvu z NPO na splnění podmínek nové požárnické vyhlášky? Kontaktujte nás!

Na začátku září 2023 by měla být vyhlášená dotační výzva na úpravu prostor dle vyhlášky č. 232/2023 Sb., v rámci níž bude zároveň možné uplatnit náklady spojené s rozšířením kapacity dětské skupiny.

Podmínky, které jsou zatím známy (může se změnit):

 • půjde o průběžně hodnocenou výzvu
 • zpětná uznatelnost výdajů od 1. 1. 2023
 • investiční výdaje (nelze žádat pouze na vypracování PBŘ)
 • povinná spolupráce s projektantem a TDI (technický dozor investora) a vypracované PBŘ dle nových podmínek
 • zjednodušený způsob vykazování
 • uznatelné výdaje až 100 %
 • 70 % z dotace proplaceno ex-ante (zálohou předem)
 • nelze žádat na DS, která je aktivní v jiném dotačním programu (např. OPZ+)
 • předpokládáme, že minimální výše dotace bude 300 000 Kč bez DPH

Svěřte se do rukou odborníků, kteří se zaměřují na dětské skupiny a mají za sebou více než 7 let zkušeností se získáváním financí pro provozovatele dětských skupin.

Nabízíme následující možnosti spolupráce, které vás krok za krokem provedou dotační výzvou na úpravu prostor dle vyhlášky č. 232/2023 Sb.:  

Konzultace k výzvě NPO na splnění podmínek nové požárnické vyhlášky

→ nechte si stanovit předběžnou rozvahu, zda v rámci vaší investice dosáhnete na minimální výši dotace

Jak bude služba probíhat?

 • Zašleme vám vstupní dotazník zahrnující základní informace o vaší dětské skupině, které nám pomohou přiblížit vaši situaci. 
 • Na základě údajů uvedených v dotazníku posoudíme, zda je u vás předpoklad splnění podmínek výzvy.
 • Budete-li podle našeho předpokladu splňovat podmínky výzvy, propojíme vás s autorizovanou osobou v oblasti PBŘ specializující se na dětské skupiny, která vám na základě dodané dokumentace vyhotoví předběžnou rozvahu nákladů spojenou s požárně bezpečnostním řešením.

Jaká je cena služby?

Cena za individuální konzultaci bude stanovena dle náročnosti zpracování v rozmezí 5 000 – 9 000 Kč. V případě, že si u nás následně objednáte službu Zpracování dotační žádosti na úpravu prostor dle vyhlášky č. 232/2023 Sb., odečteme vám cenu za konzultaci z celkových nákladů.

Zpracování dotační žádosti na úpravu prostor dle vyhlášky č. 232/2023 Sb.

→ zpracujeme za vás žádost včetně hlavních povinných příloh, zajistíme její podání a dovedeme vás až k vydání právního aktu

Jak bude služba probíhat?

V případě, že váš projekt bude předběžně splňovat podmínky výzvy, můžete využít naší služby na kompletní zpracování dotační žádosti. V rámci služby vám nabízíme zpracování požárně bezpečnostního řešení, projektové dokumentace, zajištění technického dozoru investora v první fázi projektu, zpracování studie proveditelnosti, komunikaci s řídícím orgánem a podání žádosti prostřednictvím systému v druhé fázi a dovedení projektu až do vydání právního aktu.

Co přesně služba obsahuje?

 • konzultace záměru
 • zpracování Zjednodušené studie proveditelnosti
 • komunikace s řídícím orgánem za klienta
 • zpracování a podání žádosti o dotaci
 • dovedení žádosti k vydání právního aktu

Cena zpracování žádosti

Cena bude rozdělena na dvě části. První část bude fakturována po formálním schválení žádosti a druhá část po vydání Právního aktu. Konkrétní výše bude stanovena na základě administrativní náročnosti po vyhlášení výzvy.

Pro více informací k výzvě nás kontaktujte na alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz.

Mám zájem o tuto službu

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.