Konzultace požárně bezpečnostního řešení staveb

Máte zájem o konzultaci požárně bezpečnostního řešení vaší dětské skupiny? Chcete před zpracováním dokumentace získat doporučení od autorizované osoby? Máte již požárně bezpečnostní stanovisko vypracované, ale rádi byste jeho závěr před implementací probrali ještě s někým dalším? Kontaktujte nás!

Zašleme vám vstupní informace týkající se dokumentů nutných pro vypracování požárně bezpečnostní řešení a zprostředkujeme vám konzultaci s autorizovaným inženýrem, který:

 • je součástí týmu Vše pro jesle a školky,
 • specializuje se na požárně bezpečnostní řešení dětských skupin,
 • má aktuální informace a know how,
 • dokáže poradit na míru vaší dětské skupině,
 • zohlední aktuální podmínky dle zákona,
 • a má porovnání s dalšími provozovateli.

Na základě dodaných dokumentů vám námi doporučený specialista pomůže se stanovením předběžných požadavků na PBŘ pro vaši dětskou skupinu.

Navíc, pokud si u nás následně objednáte službu Zpracování požárně bezpečnostního řešení, bude vám cena za konzultaci odečtena z celkových nákladů za tuto službu.

→ Připomínáme, že vhodnost prostor z hlediska požární bezpečnosti staveb je pro stávající dětské skupiny nutné do evidence doložit do 1. 10. 2023. V případě budování nové dětské skupiny doporučujeme provést posouzení a zpracování požárně bezpečnostního řešení před začátkem rekonstrukce.

Co přesně konzultace obsahuje?

 • Předběžné stanovení požadavků požární bezpečnosti i s ohledem na možné investice (instalace protipožárních podhledů, instalace požárních dveří, požadavky na únikové cesty apod.) autorizovanou osobou v oblasti PBŘ specializující se na dětské skupiny
 • Identifikace možných problémů
 • Doporučení dalšího postupu

Jak konzultace probíhá?

Propojíme vás s autorizovaným inženýrem PBŘ, který si nastuduje dodanou dokumentaci a provede posouzení objektu a řešené provozovny. Soupis vstupních požadavků, které je nutné ke konzultaci doložit, je ke stažení zde: Zpracování požárně bezpečnostního řešení – vstupní požadavky. Komunikace s dodavatelem probíhá emailem a telefonicky.

Konzultace je možná i v případě, nemáte-li k dispozici požadovanou dokumentaci k objektu. Dodavatel vás již navede, jak dále postupovat.

Pro koho je konzultace vhodná?

Služba je vhodná pro ty, kteří chtějí před závazným stanoviskem získat nejprve doporučení od autorizované osoby k požárně bezpečnostní situaci v prostoru pro jejich dětskou skupinu. Zároveň ji doporučujeme i v případě posouzení již vypracovaného požárně bezpečnostního stanoviska.

Jaká je cena za konzultaci?

Cena za individuální konzultaci činí 3 500 Kč + DPH a v případě, že si u nás následně objednáte službu Zpracování požárně bezpečnostního řešení, odečteme vám cenu za konzultaci z celkových nákladů za tuto službu.

V případě zájmu o službu vyplňte níže uvedený formulář, připravte si potřebnou dokumentaci a my vás propojíme s naším dodavatelem PBŘ, se kterým si dále dohodnete termín konzultace již sami.

Mám zájem o tuto službu

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.