Firemní dětská skupina

Vytvořte pro vaše zaměstnance a jejich děti firemní dětskou skupinu. Firemní dětská skupina či firemní školka je zajímavým benefitem, který zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům – rodičům. Ať už si takové zaměstnance chce udržet nebo oslovit nové.

Chcete vybudovat firemní dětskou skupinu a nabídnout tak žádaný benefit pro vaše zaměstnance? Obraťte se na nás. Provedeme vás celým procesem – od přípravy záměru až po kontrolu samotného provozu dětské skupiny, nebo si vyberte konkrétní variantu spolupráce.

Co přesně služba obsahuje?

Nabízíme čtyři varianty služeb, které je samozřejmě možné kombinovat, nebo upravit přímo na míru vašim potřebám:

Varianta A

Příprava záměru vytvoření dětské skupiny

 • finanční plán – vybudování dětské skupiny
 • finanční plán – provozní náklady a nastavení ceníku pro rodiče
 • dotazník pro zaměstnance
 • online setkání se zájemci o službu, prezentace záměru a provozu DS, zodpovězení otázek
 • kompletní analýza rizik
 • harmonogram akce

Varianta B

Příprava projektu na provoz dětské skupiny

 • konzultace prostor
 • možnost spolupráce našeho architekta, popř. spolupráce s vaším architektem (připomínkování prostor s ohledem na praktické fungování dětské skupiny) vč. zajištění požárně-bezpečnostního řešení stavby
 • konzultace s krajskou hygienickou stanicí
 • výběrové řízení na provozovatele služby (zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, zhodnocení došlých nabídek)
 • nastavení provozních podmínek s vysoutěženým dodavatelem
 • právní support naší advokátní kanceláře – smlouvy o spolupráci s dodavateli a další
 • podání žádosti do Evidence dětských skupin vč. zpracování provozně-finančních příloh (rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině)
 • doporučení k výběru zařízení a vybavení
 • v případě zájmu poskytnutí vzorových dokumentů k provozu (smlouva s rodiči, interní směrnice, provozní řád, plán výchovy a péče)

Varianta C

Provoz dětské skupiny

 • odborná supervize provozovateli
 • žádost o získání státního příspěvku a jeho administrace
 • legislativní a metodická podpora
 • školení vč. povinného dalšího vzdělávání chův
 • další dotační příležitosti
 • balíček Dětská skupina bez starostí 

Varianta D

Kontrola provozu, vyhodnocení

 • kontrola provozu (kvalita výchovy a péče, kontrola administrace státního příspěvku a zákonné dokumentace)
 • evaluace provozu (zajštění zpětné vazby rodičů a zaměstnanců, návrhy na zlepšení dalšího fungování)

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro firmy, které chtějí vybudovat vlastní firemní dětskou skupinu pro své zaměstnance a poskytnout jim tak benefit ve formě firemní školky.

Jaká je cena služby?

Cena bude stanovena na základě individuální kalkulace. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku.

Máte zájem o nezávaznou nabídku? Napište nám.

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.