Akreditace školky: zápis do rejstříku MŠMT

Chcete se stát akreditovanou MŠ? Zajistíme pro vaše soukromé zařízení předškolní péče (dětskou skupinu, zařízení provozované na základě živnosti) zápis do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a tedy dotaci na zajištění provozu ze státního rozpočtu.

Provedeme vás procesem zápisu do rejstříku, při kterém vznikající mateřská škola musí zajistit splnění podmínek v oblasti pedagogického procesu, pedagogické kvalifikace zaměstnanců školy, oblasti hygieny a stravování, bezpečnosti, požární ochrany a provozně-technických podmínek.

Máme zkušenosti se založením a vedením soukromé MŠ, metodikou a financováním MŠ, marketingem, PR, personalistikou, komunikací s rodiči atd. Vhodný postup bude konzultován s týmem odborníků (ředitelka státní MŠ, účetní, auditorka, daňová poradkyně, personalistka).

Co přesně služba obsahuje?

Službu nabízíme ve třech variantách:

Varianta A
  • 3 hodiny online konzultace akreditace vašeho zařízení kdykoli v průběhu realizace akreditace včetně případné konzultace s dotčenými orgány

Konzultace je možné využít jako úvodní zasvěcení do tématu, v průběhu zpracovávání dokumentů ve chvíli, kdy si nebudete vědět rady, nebo ve chvíli, kdy budete chtít konzultovat již připravené dokumenty před podáním, a je možné je rozdělit např. do 3 hodinových konzultací, nebo maximálně 6 půlhodinových konzultací.

Varianta B

Obsahuje vše jako varianta A a dále je její součástí

  • Kompletní kontrola žádosti o akreditaci před podáním na krajský úřad.
  • Kontrola úplnosti a správnosti příloh k žádosti o akreditaci před podáním na krajský úřad.
Varianta C

Obsahuje vše jako varianta B a dále je její součástí

  • Poskytnutí kompletních vzorů dokumentů potřebných pro akreditaci MŠ.
  • Zpracované podrobné pokyny k akreditaci ve formě návodu „krok za krokem“.
  • Zpracovaný check list pro povinnosti vznikající mateřské škole po jejím zápisu do rejstříku MŠMT.

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro provozovatele soukromých předškolních zařízení, kteří chtějí získat jistotu budoucího financování ze státního rozpočtu prostřednictvím dotací z rozpočtu MŠMT, především pro stávající školky fungující na základě živnostenského zákona a pro stávající dětské skupiny, které se nechtějí transformovat na jesle.

TIP: Nejste si jistí, zda je akreditace rejstříkové mateřské školy pro Vás tou správnou volbou? Přečtěte si článek Dětská skupina vs. mateřská škola: jaký je v nich rozdíl a vyplatí se případná transformace?

Jaká je cena služby?

Napište nám, o jakou variantu služby byste měli zájem a my vám rádi zašleme cenovou nabídku.

Mám zájem o tuto službu

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.