Jak sehnat peníze na školní zahradu?

Přemýšlíte, jak rychle, snadno a efektivně financovat obnovu zahrady v dětské skupině nebo mateřské škole? Přinášíme vám přehled aktuálních grantových možností.

Státní fond životního prostředí

SFŽP v letošním roce vyhlásil výzvu 5/2022 s názvem Přírodní zahrady, která byla otevřena 3. října a v ten samý den opět vyčerpána. V týmu Vše pro jesle a školky jsme připravili celkem 8 projektů přírodních zahrad. Bohužel vzhledem ke špatnému nastavení celé výzvy, kdy informační systém u některých projektů neumožnil včasné podání se na všechny projekty nedostalo.

O výzvu byl velký zájem, ale bohužel nemáme informace, že by se měla v nejbližší době opakovat.

Pro představu, jaké projekty bylo v rámci výzvy podporované, je možné se podívat například na Zahradu všech generací, kterou s pomocí předchozí výzvy SFŽP vybudovali Medvědi v Kolíně.

 

Nadace Via – Zelené Oázy

Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Výzva s názvem Zelené oázy 2023 klade důraz na zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu i do následné péče o dané místo a na velký podíl dobrovolnické práce.

Je možné získat až 140 000 Kč především na sazenice, potřebný materiál, dopravu sazenic a materiálu, zakoupení nebo zapůjčení nářadí, odborné poradenství, propagaci a mzdové náklady. Uzávěrka pro podání žádosti na rok 2023 byla 30. listopadu 2022.

Oranžová hřiště ČEZ

Nadace ČEZ podporuje výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Hřiště musí být veřejně přístupné s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení (včetně dětských skupin), nicméně i zde je vítáno, pokud by na hřišti mohly probíhat nějaké veřejné či komunitní akce.

Maximální výše příspěvku je 2 mil. Kč a výzva je průběžná. Více informací najdete v článku Vybudujte dětské hřiště s podporou Nadace ČEZ.

Zdroj: nadacecez.cz

Nadace proměny Karla Komárka

Nadace Proměny Karla Komárka a její grantový program Zahrada hrou nabízejí pomoc při obnově nebo založení školní zahrady, která bude zdravě a všestranně rozvíjet děti. Zahrada se tak stává pro děti nejen učebnou, ale i místem pro volné dětské hry, poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity a také jednou z prvních příležitostí v životě dětí, kdy se mohou aktivně podílet na přeměně svého okolí, a přirozeně se tak učit různým dovednostem.

Program Zahrada hrou se obvykle vypisuje každé dva roky a předpokládané vyhlášení nové výzvy je koncem roku 2023. Pozor, tato výzva není určena pro dětské skupiny nebo pro soukromé mateřské školy, ale pouze pro školy a školky, které jsou zřízeny městem nebo obcí, městskou částí, krajem, ministerstvem nebo církví a současně jsou dle zákona zařazeny do sítě škol, předškolních a školských zařízení.

Tip: Praktické rady k proměně a revitalizaci zahrady najdete také v článku Jak proměnit zahradu pro děti v několika krocích, který je součástí balíčku Dětská skupina bez starostí.