Nová výzva Erasmus+ zaměřená na distanční vzdělávání je vhodná i pro mateřské školy

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce mimořádnou podzimní výzvu v rámci Klíčové akce 2 – Strategická partnerství.

V oblasti školního vzdělávání se do ní mohou hlásit i mateřské školy. Do 29. října je možné předložit projekt tzv. Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání.

Do projektu musí být zapojeny alespoň tři organizace ze tří různých programových zemí. Délka trvání projektu se může pohybovat od 12 do 24 měsíců. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 300 000 EUR. Projektové období může být zahájeno v rozmezí od 1.3.2021 do 30. 6. 2021.

Projekt by měl podporovat zavádění digitálních technologií a inovativních a otevřených pedagogických postupů v oblasti školního vzdělávání. Prioritu budou mít projekty, které přispívají k budování připravenosti na digitální vzdělávání.

V projektech budou podporovány:

  • aktivity zaměřené na využívání digitálních nástrojů a metod s cílem poskytovavat kvalitní a inkluzivní vzdělávání prostřednictvím online/virtuálních prostředků, včetně kombinované výuky, odborné přípravy a učení,
  • aktivity, které podporují studenty, učitele a školitele, aby se přizpůsobili online/distančnímu vzděláváním,
  • aktivity zaměřené na výuku a prosazování bezpečnějšího a zodpovědnějšího využívání digitálních technologií,
  • aktivity zaměřené na pochopení způsobu, jak co nejlépe začlenit digitální online technologie do výuky, odborné přípravy a učení v konkrétních předmětech, včetně učení se prací.

Více informací na webu naerasmusplus.cz.

V případě zájmu o zpracování žádosti nás co nejdříve kontaktujte.

Chci se dozvědět více informací…

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.