Tvořivý podzim – studnice nápadů (záznam)

Shape Záznam z webináře

Potřebujete obohatit  seznamovací aktivity pro děti na začátek školního roku?

Jakým způsobem lze využít tradiční podzimní svátky, jako jsou Dušičky a Halloween k obohacení vzdělávacího plánu pro děti?

Jaké neotřelé aktivity lze vytvářet z podzimních přírodnin s malými dětmi?

Připravili jsme pro vás záznam z webináře zaměřený na obohacení vašeho zásobníku aktivit, které jsou vhodné pro děti od 2 do 5 let a váží se k ročnímu období – PODZIM. Naleznete zde praktické tipy a náměty k výtvarným i pohybovým činnostem, tvoření s využitím různorodých materiálů, netradičním aktivitám s příběhem, písničkám, zábavným pokusům, ale i didaktickým pomůckám.

→ Pro koho je kurz určen: pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
Videozáznam: délka záznamu je 1:41:21 (čistý čas) ze dne 6. 9. 2023
 Osvědčení: certifikát za shlédnutí záznamu webináře vystavujeme na vyžádání na emailové adrese: tereza.slavickova@vseprodetskeskupiny.cz

Co se nového naučíte?

Webinář bude zaměřen především na praxi a je určen pro pedagogy a průvodce, kteří pracují s dětmi od 2 do 5 let a chtějí si obohatit svůj dosavadní zásobník o mnoho nových nápadů pro práci s dětmi. Tvoření je zde pojato jako jeden ze způsobů, jak děti rozvíjet. V rámci webináře si přiblížíme neotřelé náměty pro tvořivé aktivity, které budeme hledat v podzimní přírodě, v aktuálních svátcích a lidových zvycích.

  • Dozvíte se, které neotřelé aktivity můžete zařadit v první dny v předškolním zařízení pro seznámení dětí.
  • Obohatíte svůj zásobník o zajímavé pohybové prvky inspirované podzimem.
  • Ukážeme si, jaké výrobky lze vytvářet z podzimních přírodnin a plodů.
  • Naučíte se využívat neotřelé nápady pro přiblížení zdravého životního stylu a péče o své/jejich tělo.
  • Přiblížíme si svátek „Halloween“ a nápady, které lze využít při soutěžení či zdobení třídy.

Lektorčin výklad vychází z kalendářního roku, počínaje zářím a končící v srpnu. Ten bude rozdělen do 4 oblastí, a to dle ročního období a vždy patřičných přírodních jevů daného období, zvyků a tradicí.

Zaujalo vás téma kurzu?
Zakupte si záznam z níže praktického webináře a nechte se inspirovat.

Lektorka Lucie Cmarová

Lektorka je srdcem i vystudovaným oborem pedagog. Na mateřské dovolené založila blog a Facebook stránku: Tvoříme pro děti, kde můžete načerpat nespočet tvořivých nápadů, recenze her a dětských knih. Zároveň je autorkou dětské knížky „Tvořílkovi“, která provede děti i dospělé celým kalendářním rokem, jeho svátky, tradicemi, ale i děním v přírodě. V současné době pracuje jako lektorka a blogerka v oblasti výchovy a vzdělávání nejmenších dětí.

Způsob spuštění záznamu z webináře 

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.