Konflikty mezi dětmi a jak je citlivě a s respektem řešit (záznam)

Shape Záznam z webináře

Jak porozumět konfliktům u dětí v předškolním věku?

Znáte efektivní způsoby, jak reagovat na konflikty mezi dětmi?

Jakým způsobem mohu podporovat schopnost dětí řešit konflikty samy? 

Připravili jsme pro vás záznam z webináře zaměřený na konflikty mezi dětmi, které vznikají mezi dětmi často velmi nečekaně a zároveň jsou na denním pořádku. Ačkoliv se nám konflikty mohou zdát  nepodstatné, měli bychom děti zavčas učit, jak jim předcházet a jak je možné je při budoucích situacích řešit.

→ Pro koho je kurz určen: pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
Videozáznam:
délka záznamu je 2:06:03 (čistý čas) ze dne 16. 10. 2023
 Osvědčení: certifikát za shlédnutí záznamu webináře vystavujeme na vyžádání na emailové adrese: tereza.slavickova@vseprodetskeskupiny.cz

Co se nového naučíte?

  • Dozvíte se, jaké jsou nejčastější příčiny konfliktů mezi dětmi.
  • Představíme si základní principy práce s konfliktem mezi dětmi: jak a do jaké míry je vhodné do konfliktu vstupovat, jak ho s dětmi, případně s rodiči komunikovat, a jak opakování konfliktu předcházet.
  • Poskytnout dětem vhodnou podporu pro jejich schopnosti řešit konflikty samy.

A co si odnesete do praxe?

  • Získáte praktické tipy na to, jaká preventivní opatření udělat, aby se minimalizovalo riziko konfliktů v kolektivu dětí.
  • Pracovat s již vzniklým konfliktem tak, aby se stal zkušeností, která dítě podpoří v rozvoji jeho emoční inteligence a sociálních dovedností. 
  • Sdílené konkrétní příklady situací a jejich řešení pro ilustraci principů práce s konfliktem mezi dětmi.

Zaujalo vás téma kurzu?
Přihlaste se níže na praktický záznam z webináře a nechte se inspirovat.

Lektorka

Mgr. Michaela Nesměráková

Lektorka vystudovala na FFUK v Praze obor „Pedagogika se specializací na osobnostně-sociální rozvoj“ a „Pedagogicko-psychologické poradenství“. Během své praxe pracovala jako chůva, učitelka v DS a MŠ, ředitelka i majitelka několika MŠ. Absolvovala několik obohacujících odborných kurzů – například český i mezinárodní Montessori kurz pro děti předškolního věku. V současné době pracuje jako lektorka s 20ti letou zkušeností v oblasti předškolní pedagogiky, dále jako mentorka a konzultantka pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.

Způsob spuštění záznamu z webináře 

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.