Jak adekvátně reagovat na emoce a vzdor u dětí? (záznam)

Shape Záznam z webináře

Jak porozumět a vnímat emoce u dětí v předškolním věku?

Znáte efektivní způsoby, jak reagovat na vzdor dítěte?

Jaké konkrétní aktivity podporují emoční inteligenci u dětí?

Připravili jsme pro vás záznam z webináře zaměřený na rozvoj schopností práce s emocemi, které je potřeba rozvíjet nejen u sebe, ale také u dětí, které vychováváme a vzděláváme. Jakožto jejich pečující osoby bychom měli umět pracovat v náročných situacích se svými emocemi, neboť touto cestou se rozvíjí také emoční dovednosti u dětí. Předškolní věk je spojován s obdobím vzdoru, kdy se dítě začíná vymezovat a svoje emoce teprve poznává. V oblasti emoční inteligence potřebuje dítě podporu, aby bylo schopno emoce vnímat a rozpoznávat u sebe i u druhých.

→ Pro koho je kurz určen: pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
Videozáznam:
délka záznamu je 2:06:48 (čistý čas) ze dne 12. 10. 2023
 Osvědčení: certifikát za shlédnutí záznamu webináře vystavujeme na vyžádání na emailové adrese: tereza.slavickova@vseprodetskeskupiny.cz

Co se nového naučíte?

  • Dozvíte se, jak vnímat emoce a vzdor běžný jako proces rozvoje dítěte a jak na něj adekvátně reagovat.
  • Identifikovat a rozumět různým emocím, které děti v předškolním věku prožívají.
  • Dozvíte se, jak emoce dítěte nepotlačovat a podporovat jejich zdravé projevení se.
  • Získáte inspiraci, jak o emocích s dětmi efektivně komunikovat a vytvářet prostředí otevřené pro sdílení pocitů.
  • Adekvátně reagovat na vzdorovité chování dětí.

A co si odnesete do praxe?

  • Získáte praktické tipy na aktivity, jak pracovat s vlastními emocemi.
  • Ovládat vhodné techniky, jak lépe zvládat svoje emoce.
  • Načerpáte inspiraci na aktivity, které s rozvojem emoční inteligence u dětí pomáhají.

Zaujalo vás téma kurzu?
Přihlaste se níže na praktický záznam z webináře a nechte se inspirovat.

Lektorka

Mgr. Michaela Nesměráková

Lektorka vystudovala na FFUK v Praze obor „Pedagogika se specializací na osobnostně-sociální rozvoj“ a „Pedagogicko-psychologické poradenství“. Během své praxe pracovala jako chůva, učitelka v DS a MŠ, ředitelka i majitelka několika MŠ. Absolvovala několik obohacujících odborných kurzů – například český i mezinárodní Montessori kurz pro děti předškolního věku. V současné době pracuje jako lektorka s 20ti letou zkušeností v oblasti předškolní pedagogiky, dále jako mentorka a konzultantka pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.

Způsob spuštění záznamu z webináře 

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.