Jak mít ve vaší třídě šťastné a spokojené děti?

Shape 12. 12. 2023 Shape 16:15 - 19:15 Shape webinář

Jak můžeme hlouběji porozumět faktorům ovlivňujícím reakce dětí na různé situace?
Jaký je význam Attachmentu a jak ovlivňuje duševní spokojenost dětí?
Jaké jsou projevy vnitřní nepohody u dětí a jak můžeme adekvátně reagovat na jejich úzkost, zlost nebo bojácnost ve školce?

Zveme vás na praktický webinář, ve kterém se zaměříme na porozumění vývoje dětí v prostředí předškolního zařízení. Dítě tráví v prostředí školky významnou část svého času, kde navazuje kontakty s vrstevníky a autoritou mimo rodinu. Každé dítě tuto zkušenost prožívá individuálně a reaguje na různé situace svým vlastním způsobem. Jedno dítě něco zvládne bez potíží, jiné na to reaguje pláčem, vztekem, případně agresí či útěkem.

Pro práci pedagoga a pečující osoby je klíčové porozumět, proč se konkrétní dítě chová určitým způsobem. Poznáním příčiny můžeme lépe reagovat, pochopit souvislosti a podnikat další relevantní kroky.

→ Termín: čtvrtek 12. 12. 2023, od 16:15 do 19:15 hodin
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině (absolvováním kurzu si splníte další povinné vzdělávání pečujících osob)
→ Cílová skupina dětí:
1-6 let
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: z webináře nebude poskytován záznam
→ Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování

Co se naučíte?

 • Získáte hlubší vhled na faktory, které ovlivňují reakce dětí na různé situace.
 • Pochopíte význam Attachmentu – tedy to, jak přilnutí a připoutání se dítěte k blízké osobě ovlivní jeho duševní spokojenost.
 • Jaké psychomotorické projevy můžeme u dětí pozorovat a jaký mají význam.
 • Jak se vnitřní nepohoda dítěte může projevit na jeho chování (pokakávání, počůrávání, odmítání jídla, kousání, časté záněty dýchacích cest, tiky, selektivní mutismus).
 • Zaměřit se na to, co nám děti naznačují, jsou-li úzkostné, zlostné či přespříliš bojácné?
 • Adekvátně přistupovat k dětem tak, aby se ve školce dařilo všem.
 • Hledat způsoby, jak předcházet konfliktům mezi dětmi, rodiči a pedagogy, a jak případně již vzniklé konflikty konstruktivně vyřešit.
 • Vnímat zařazování rituálů jako prostředek k naplnění pocitu jistoty a předvídatelnosti u dětí.
 • Udržovat stabilní a pro děti předvídatelné situace, které pozitivně ovlivní chování dítěte ve skupině vrstevníků v předškolním zařízení.

A co si odnesete do praxe?

 • Soubor otázek, nápadů, doporučení a inspirace k tomu, jak v praxi podporovat dětský vývoj a vytvářet harmonické prostředí ve školce a škole.
 • Praktické rady, jak společně nastavit pravidla, která přispívají k vytvoření pozitivního prostředí pro všechny zúčastněné strany (pegadogog-dítě-rodič).
 • Tipy, jak rozpoznat prvotní signály (psychické i fyzické) dítěte, které potřebuje pomoci.
 • Osvědčené a v praxi vyzkoušené tipy, jak pracovat se situacemi, které ovlivňují psychosomatiku dítěte.

Zaujalo vás téma kurzu?
Přihlaste se níže na praktický webinář a nechte se inspirovat.

Lektorka

Mgr. Hana Otevřelová

Speciální pedagožka, která pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, hypoaktivita, hyperaktivita). Je držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na prevenci a péči o děti se SPU a chování. Např.: Maxík, Metoda dobrého startu, Deficity dílčích funkcí – Brigitte Sindelar, Percepčně-motorická oslabení, Náprava grafomotorických obtíží, a mnoho dalších. Dále se setkává s rodinami jako „rodinná terapeutka“, je členkou Komplexní péče a ASPP a v neposlední řadě autorkou publikace Minipříběhy dětí se SPU a chování. Tuto problematiku vnímá nejen jako lektor, ale i jako rodič, neboť sama je matkou dítěte s poruchou SPU.

Reference

„Děkuji Vám za přístup k Vašemu e-booku a zároveň za velice přínosné i zábavné dvě hodiny, které jsem s Vámi před 14-ti dny strávila jako učitelka MŠ a zároveň maminka nastávající školačky při workshopu v MŠ Pražská – Brandýs nad Labem. S našimi předškoláky se věnujeme pravidelně přípravě na první třídu a tak bylo zajímavé se na tuto věc podívat obrazně očima dětí. Vaše přednáška byla poutavá.“
Monika Šlajzová, učitelka MŠ

„Workshop hodnotím velmi kladně. Výborné bylo, že jsme si mohly prakticky vyzkoušet jednotlivé úkoly. Lektorka byla vstřícná, zábavná a mluvila k věci. Dozvěděla jsem se mnoho nového. I když má dcera ještě několik let do školy nepůjde, tak určitě je to přínosné do budoucna. Získané informace určitě využiji ve své učitelské profesi.“
Lenka H., účastnice workshopu

„Když vidím oba syny, ale především svého staršího syna jít šťastného do školy i ze školy, šťastného utíkajícího na své další zájmy do ZUŠ, do sportovního klubu, dívám se na úspěchy obou v hudbě, výtvarném oboru, sportu i ve škole, jak svobodně se pohybují v různých týmech a jsou oblíbeni, tak si s vděčností vzpomínám na pomoc, které se nám od Vás dostalo, abychom společně překonali dyslektické vady mého staršího syna i problémy, které dyslexii často provází.“
Tomáš Elicer, účastník 

Způsob přihlášení na webinář

Webinář proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.