Rozvoj komunikačních schopností u dětí od dvou let věku

Shape 03. 10. 2023 Shape 16:30 - 18:30 Shape Webinář

Vyprodáno!

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na rozvoj komunikačních a jazykových schopností a dovedností u dětí od dvou let po ukončení předškolního věku. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: úterý 3. 10. 2023, od 16:30 do 18:30 hodin
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině (absolvováním kurzu si splníte další povinné vzdělávání pečujících osob)
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 2-6 let 
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: účastníkům kurzu bude poskytnut také videozáznam a lze zakoupit také videozáznam kurzu bez samotné účasti
→ Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

S lektorkou Mgr. Navrátilovou jsme připravili dva na sebe navazující online kurzy, každý v rozsahu 2 hodin:

Není nutné se zúčastnit obou kurzů, avšak pro získání souvislých a komplexních informací to doporučujeme.

Obsah

V rámci kurzu se seznámíte s problematikou týkající se komunikačních a jazykových schopností, dovedností, či jejich bariér. Komunikaci jako takovou lze chápat jako složitý proces výměny informací, a proto ji můžeme řadit k jedné z nejdůležitější lidské schopnosti.

Základní okruhy, kterým se budeme věnovat:

  • Seznámíte se se základy osvojování si řeči a jazyka dítěte od jeho narození až po předškolní věk.
  • Dozvíte se, jak děti naučit pomocí řeči vyjadřovat své pocity, přání a myšlenky.
  • Načerpáte praktické náměty k probuzení a rozvoji komunikace u dětí nenásilnou formou, tzn. formou her, pokusů, bádání a slovních hrátek.
  • Naučíte se vybízet děti ke společné komunikaci a poukazovat na význam neverbální komunikace mezi komunikátorem a komunikantem.
  • Zaměříme se na rozvoj řeči v kontextu všech kognitivních funkcí dítěte.
  • Získáte řadu her zaměřených na rozvoj komunikačních a jazykových schopností, tipy na konkrétní pomůcky a materiály.

Lektorka Mgr. Magdalena Navrátilová 

Lektorka pracuje jako klinický logoped a ve své praxi se věnuje také tvorbě logopedických vzdělávacích her. Pracuje nejen s dětmi s narušenou komunikační schopností (dyslálie, vývojová dysfázie, huhňavost, vývojová koktavost), ale také s dospělými klienty s narušenou komunikační schopností. Je autorkou Malovaných logopedických pohádek.

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.