Vychováváme a vzděláváme děti od nejútlejšího věku ve venkovním prostředí

Shape 16. 04. 2024 Shape 16:30 - 18:30 Shape webinář

Chcete, aby děti přirozeně objevovaly přírodu a projevovaly respekt ke světu kolem sebe?

Víte, jaké pomůcky poskytnout dětem pro pozorování přírodních jevů?

Rádi byste ve vašem předškolním zařízení vytvořili podnětné prostředí, které bude děti motivovat k bádání v přírodě?

Zveme vás na praktický webinář zaměřený na vzdělávání dětí ve venkovním prostředí. Dětem je potřeba v jejich raném věku umožnit strávit dostatek času v přírodě a to kvůli jejich plnohodnotnému psychickému i fyzickému rozvoji.

→ Termín: úterý 16. 4. 2024, od 16:30 do 18:30 hodin.
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině (absolvováním kurzu si splníte další povinné vzdělávání pečujících osob).
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1-6 let.
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče.
Videozáznam: účastníkům kurzu bude poskytnut také videozáznam.
→ Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Co se naučíte?

  • Vést děti k ochraně životního prostředí či k smysluplné recyklaci.
  • Jak se nedostatek přírody projevuje na fyzickém, psychickém a sociálním zdraví dětí.
  • Probudit u dětí chuť samostatně pečovat o zvířata a rostliny.
  • Odhalit výhody a úskalí pěstitelství zeleně či chovu zvířat v předškolním zařízení.
  • Přiblížit dětem hravou formou přírodní fyzikální zákony, chemické reakce či vývojová stádia zvířat.

A co si odnesete do praxe?

  • Praktické tipy na netradiční aktivity s využitím volně dostupných přírodnin.
  • Ukážeme si, jak můžeme dětem obohatit již obyčejné až nudné vycházky.
  • Tipy na dostupné výukové materiály online.

Zaujalo vás téma kurzu?
Přihlaste se níže na praktický webinář a nechte se inspirovat.

Lektorka

Bc. Veronika Trnčáková Kuželová

Lektorka je pedagožkou v MŠ, oplývající zkušenostmi s profesí průvodce v lesním klubu či lektorování kurzů pro pedagogy či chůvy. Oblasti polytechnické výchovy a vzdělávání se intenzivně věnuje již řadu let a své metody aplikuje nejen při praxi, ale i doma. Inspiraci a zkušenosti čerpá z různých seminářů, odborných publikací, konferencí a kurzů. Dále je autorkou publikace „POLYPOHÁDKY aneb Realizujeme s dětmi předškolního věku polytechnickou výchovu“.

„Chtěla bych, aby dnešní děti měly možnost prožít takové dětství, jaké jsem měla já. Aby měly možnost pořádat šnečí závody, vyrobit si píšťalku ze dřeva, lézt po stromech, zkoumat dění okolo sebe. Být malým zvídálkem… Neprožívat zkrátka své dětství z pozice „sedavce.“

Způsob přihlášení na webinář

Webinář proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.