Online přípravný kurz na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině

Shape 30.8.2024 od 15:30 a 31.8.2024 od 8:00

Ve spolupráci s organizací Family and Job z.s. jsme pro vás připravili online kurz, v rámci kterého vás lektorka podrobněji seznámí s tématy a oblastmi, které jsou součástí zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. V rámci kurzu získáte informace potřebné ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, osvojíte si nové vědomosti, získáte praktické tipy, ukázky a vysvětlení. Také budete mít možnost pokládat otázky a probrat témata v souvislostech na modelových situacích tak, aby pro vás byla pochopitelná a dokázali jste o nich mluvit následně před zkušební komisí.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné také samostudium ze studijních materiálů, které obdržíte po uhrazení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Vyberte si z aktuálně vypsaných termínů ZDEPro přípravu na zkoušku zároveň doporučujeme absolvovat Kurz první pomoci dětem.

→ Termín: Webinář I pátek 30.8.2024 15:30 – 19:45, Webinář II sobota 31.8.2024 8:00 – 11:30; Webinář III pouze pro uchazeče o zkoušku celou 31.8.2024 13:00 – 17:00
→ Pro koho je kurz určen:
pro zájemce o zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině
→ Cílová skupina dětí: děti ve věku 1-6 let
→ Studijní materiály: v ceně tohoto kurzu nejsou studijní materiály, studijní materiály jsou v ceně zkoušky (obdržíte po uhrazení)
Videozáznam: z kurzu nebude pořizován videozáznam
Pořadatel kurzu: organizace Family and Job z.s., Na Podkovce 205/20, Praha 4 – Podolí, IČ: 02383314
Platba: po odeslání vyplněné objednávky vám přijdou platební údaje včetně QR kódu potřebné k provedení platby převodem

Obsah

Kurz je připraven pro všechny, kteří se chystají ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, chtějí si osvojit nové vědomosti a získat více informací k tématům a oblastem, ze kterých budou zkoušeni v rámci zkoušky.

Webinář I a II je určen pro ty, kteří jdou na zkoušku doplňující a webinář I, II a III pro ty, kteří jdou na zkoušku celou:

 • zkouška doplňující je pro osoby, které již mají PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • zkouška celá je pro osoby, které nemají PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Více informací o zkouškách v článku: Profesní kvalifikace chůvy – kdo a proč potřebuje „update“ vzdělání? nebo v rámci vybraného termínu zkoušky ZDE.

Webinář I a II přípravného kurzu:

30.8.2024 15:30 – 19:45 a 31.8.2024 8:00 – 11:30 budou probírané tyto oblasti, které se týkají zkoušky celé i doplňující:

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Webinář III přípravného kurzu:

31.8.2024 13:00 – 17:00 budou probírané tyto oblasti, které se týkají POUZE zkoušky celé:

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

V rámci kurzu získáte informace potřebné ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, osvojíte si nové vědomosti, získáte praktické tipy, ukázky a vysvětlení a také budete mít možnost pokládat otázky a probrat témata v souvislostech na modelových situacích tak, aby pro vás byla pochopitelná a dokázali jste o nich mluvit následně před zkušební komisí.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné také samostudium ze studijních materiálů, které obdržíte po uhrazení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Vyberte si z aktuálně vypsaných termínů ZDEPro přípravu na zkoušku zároveň doporučujeme absolvovat Kurz první pomoci dětem.

Lektorka PhDr. Alena Štěpáníková

Lektorka PhDr. Alena Štěpáníková se po celou profesní kariéru věnuje předškolním dětem. Po absolvování denního studia na Střední pedagogické škole v Praze v roce 1983 získala kvalifikaci pro učitelství v mateřských školách. V mateřské škole hlavního vzdělávacího proudu působila téměř dvacet let na pozici učitelka. V kombinovaném studiu na Masarykově univerzitě v Brně si v roce 2006 prohloubila kvalifikaci v předškolním vzdělávání jako speciální pedagog, logoped. V té době nastoupila též na pozici učitelka mateřské školy do mateřské školy logopedické, kde jejími kolegyněmi jsou i asistenti pedagoga. V roce 2007 složila předepsanou státní zkoušku v oblasti speciální pedagogiky a získala titul PhDr. V posledních letech též na částečný úvazek působila jako speciální pedagog a logoped ve Speciálním pedagogickém centru. V rámci sebevzdělávání je  absolventkou mnoha kurzů a seminářů. Z mnoha vybíráme např. Kleplová: Lezení jako základ grafomotoriky, Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, Pokorná: Feuersteinovo instrumentální obohacování, Kaslová: Matematické představy či Diagnostika školní připravenosti. Její profesní erudovanost ji přivedla k lektorování kurzů pro různé vzdělávací organizace.

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.