Využití komunitního kruhu, pravidel a rituálů v předškolním zařízení (záznam)

Shape Záznam z webináře

Odmítají či zesměšňují děti komunitní kruh, jak si s tím mohu vhodně poradit?

Nastavili jste pravidla ve třídě, která však nikdo nedodržuje, a tak potřebujete poradit, jak děti motivovat k jejich dodržování? 

K čemu v kolektivu dětí slouží rituály a které z nich je vhodné pravidelně zařazovat?

Připravili jsme pro vás záznam z webináře, který je zaměřený na každodenní aktivity, které mají přímý vliv na kvalitu práce pedagoga a jeho vztahu s dětmi. Začněte vnímat komunitní kruh rozmanitěji, než jen jako prostor k předání informací a sebevyjádření dětí. Využijte sílu rituálů a nastolte s pomocí dobře vytvořených pravidel u dětí pocit vzájemného respektu, bezpečí, jistoty a zodpovědnosti za svoje rozhodnutí.

→ Pro koho je kurz určen: pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
Videozáznam: délka záznamu je 2:08:53 (čistý čas) ze dne 15. 5. 2023
 Osvědčení: certifikát za shlédnutí záznamu webináře vystavujeme na vyžádání na emailové adrese: tereza.slavickova@vseprodetskeskupiny.cz

Co se nového naučíte?

  • Dozvíte se k čemu a jak komunitní kruh s dětmi používat, aby byl efektivní a děti během něj udržely pozornost.
  • Jak rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí prostřednictvím komunitního kruhu.
  • Představíme si pravidla pro vytváření pravidel s dětmi a dozvíte se, jak děti k jejich dodržování vhodně motivovat.
  • Orientovat se v tvorbě rituálů, které jsou pro děti v předškolním věku důležitou oporou – pomáhají s vývojovými krizemi, procesem adaptace a navazováním vztahů v předškolním vzdělávacím zařízení.
  • Získáte praktické tipy a inspiraci, jak pro děti v předškolním zařízení vytvořit rituály.

A co si odnesete do praxe?

  • Návod, podle kterého si budete schopni efektivně vytvářet pravidla ve třídě ve spolupráci s dětmi.
  • Získáte praktické tipy a inspiraci, jak pro děti v předškolním zařízení vytvořit rituály.

Zaujalo vás téma kurzu?
Zakupte si záznam z níže z praktického webináře a nechte se inspirovat.

Lektorka

Mgr. Michaela Nesměráková

Lektorka vystudovala na FFUK v Praze obor „Pedagogika se specializací na osobnostně-sociální rozvoj“ a „Pedagogicko-psychologické poradenství“. Během své praxe pracovala jako chůva, učitelka v DS a MŠ, ředitelka i majitelka několika MŠ. Absolvovala několik obohacujících odborných kurzů – například český i mezinárodní Montessori kurz pro děti předškolního věku. V současné době pracuje jako lektorka s 20ti letou zkušeností v oblasti předškolní pedagogiky, dále jako mentorka a konzultantka pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.

Způsob spuštění záznamu z webináře 

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.